logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

SBNOM, OP Zuid

Sneller en beter naar de nul op de meter, dit lijkt te mooi voor woorden, maar moet er toch echt van gaan komen.

In Nederland komt 40 procent van de CO2-uitstoot van de energie die we gebruiken door het verwarmen van gebouwen. In 2015 is dan ook de Brabantse deal Nul op de Meter (NoM) getekend met als doel 800.000 energieneutrale woningen in 2050. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende partijen nodig, zoals gemeenten, woningcorporaties, bouwindustrie, woningbezitters die bereid zijn te investeren in een duurzame woning. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is dus innovatiekracht uit de hele bouwketen nodig. Sneller en Beter naar Nul op de Meter richt zich op de energierenovatie van bestaande bouw (woningen uit 1950-1980). Het doel is om 500 NoM-woningen binnen 3 jaar te realiseren.

Projectpartners van SBNOM zijn: ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Middelburg, Maastricht, SPARK, KUUB, Nathan, Zehnder, Sto, Kingspan Unidek, Alkima, BJW, Zayaz, Brabant Wonen, Stadlander, Marsaki.

Looptijd: 2015 -2018
Subsidieprogramma: OP Zuid
Subsidiebedrag: €627.950

Meer informatie over dit project op de website sbnom.itscreative.nl.

Contactpersoon is Paul van Dijk, bereikbaar via paul.van.dijk@tilburg.nl.