logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Piushaven

De Piushaven (sinds 1923) is een prachtig stedelijk gebied waar wonen, werken en watersport samengaan. Het is een gastvrije omgeving waar iedereen elkaar kent en watersporters op gemoedelijke wijze ontvangen worden. Er liggen bewoonde historische bedrijfsvaartuigen, er worden bootjes verhuurd en in het watersportseizoen is het een levendige passantenhaven. Het is mogelijk om te overwinteren in de haven.

Piushaven museumhaven

In de haven zijn 14 ligplaatsen voor historische bedrijfsvaartuigen. Deze plaatsen zijn allemaal in gebruik. Wanneer een plaats vrij komt, kondigen we dat aan op deze website. Maar ook via de LVBHV en op www.piushaven.nl. Een schouwcommissie bepaalt dan welk scheepstype in aanmerking komt. Er wordt géén wachtlijst bijgehouden.

Passantenhaven

In de Piushaven is ruim 360 meter kademuur beschikbaar voor plezierjachten. Het seizoen voor de passantenhaven loopt van de een-na-laatste zaterdag van april tot en met de een-na-laatste zondag van september. Voor 2024 is dat 20 april t/m 22 september. Het liggeld voor passanten is € 1,60 per meter. Deze voorzieningen zijn aanwezig:

Winterplaatsen

Buiten het seizoen om is in het mogelijk om te overwinteren op uw schip. De passantenhaven is dan gesloten maar de voorzieningen zijn open voor winterliggers. Heeft u interesse in een plek? Stuur dan een bericht naar  havenbeheer@tilburg.nl. U krijgt dan alle informatie die nodig is om een vergunning aan te vragen.

Bruggen

De Piushaven heeft 2 bruggen: draaibrug 'Prinsenhoeven' en 'Den Ophef'. De draaibrug wordt in het vaarseizoen dagelijks handmatig bediend:

De nabijgelegen ophaalbrug 'Den Ophef' sluit aan op dit schema, 5 - 10 minuten ervoor en/of er na. Buiten het vaarseizoen worden de bruggen uitsluitend op aanvraag bediend voor overwinteraars, vaste liggers en evenementen.

Sloepen

Naast de brug Den Ophef is een sloepensteiger met 8 ligplaatsen. Twee plaatsen zijn bestemd voor nabijgelegen horecabedrijven. De andere plaatsen zijn voor inwoners van Tilburg. Deze zijn momenteel allemaal uitgegeven en er zijn géén plannen tot uitbreiding. Wanneer een plaats vrij komt, kondigen we dat aan op deze website. Toewijzing gaat via openbare loting. Er wordt géén wachtlijst bijgehouden.

Bedrijvigheid

De ‘Visie recreatief gebruik Piushaven’ verdeelt de Piushaven in 3 zones. Vanaf het Wilhelminakanaal vaart men 'Parkerf' binnen. Vanaf de draaibrug heet het 'Parkweg', en de oude havenkom met stenen kades is de 'Parkkade'. Bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan in het gebied 'Parkkade'. Voor een juiste balans tussen wonen, werken en recreëren leggen we nieuwe initiatieven voor aan een klankbordgroep met ondernemers, bewoners en bezoekers van de haven.

Links

Downloads