logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

De maker als medicijnman

De kennis en vaardigheden van onze kunstenaars inzetten voor vraagstukken in de samenleving rondom bijv. zorg en welzijn.

Uit de pitch:

“Nadat de vraag helder is, kan hiervoor aan de kunstenaars een gerichte opdracht worden verstrekt, met bijpassende vergoeding (Fair Practice). 
We willen bijdragen aan een gezonder Tilburg vanuit kunst. Denk daarbij aan de inzet van kunst aan herstelprogramma’s, interventies bij rouwverwerking, koppelen van een kunstenaar aan een specifieke wijk en aan een erfgoed uitleen voor mensen met dementie. Dit is voor iedereen die er baat bij kan hebben, waarbij de doelgroep op diverse manieren kan worden bereikt (familie, buurtcoaches, huisarts, etc.). Kortom: het is vraaggericht, fair, regelarm, duurzaam, brengt mensen in beweging (mentaal en fysiek) en het kan oplossingen bieden voor vraagstukken die niet op te lossen zijn via reguliere manieren."

Bijlagen De maker als medicijnman