Geboorteaangifte, ouderschap en erkenning kind

Een kind geeft u binnen 3 dagen na de geboorte aan, in de gemeente waar het kind geboren is. De dag van de bevalling telt daarbij niet mee. Valt de 3e dag in het weekend, of op een feestdag? Dan wordt de periode met 1 werkdag verlengd.

Is onze digitale agenda vol? Bel 14013 voor een afspraak.

Meenemen bij geboorteaangifte

Voor geboorteaangifte neemt u de volgende zaken mee:

 • het 'formulier geboorteaangifte' van het ziekenhuis of de verloskundige
 • uw identiteitsbewijs

En indien van toepassing:

 • als de moeder niet in de gemeente Tilburg woont: haar legitimatiebewijs
 • als u het kind wilt laten bijschrijven: uw trouwboekje
 • als het kind voor de geboorte is erkend: de erkenningsakte
 • als u het kind wil erkennen: zie onderaan deze pagina 
 • als u de achternaam wilt kiezen: de biologische moeder
 • als het kind geboren is binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor: donorverklaring van Stichting Donorgegevens

De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

Er is nog meer te regelen. Vul de checklist 'Kind krijgen' in en bekijk wat u moet regelen als u een kind krijgt en wat uw rechten zijn.

Wanneer geboorteaangifte doen?

Uw kind geeft u binnen 3 dagen na de geboorte aan. De dag van de bevalling telt niet mee. Valt de 3e dag in het weekend, of op een feestdag? Dan wordt de periode met 1 werkdag verlengd.

Overzicht aangifte dagen
GeboortedagAangifte uiterlijk
MaandagDonderdag
DinsdagVrijdag
WoensdagMaandag
DonderdagMaandag
VrijdagDinsdag
ZaterdagDinsdag
ZondagWoensdag

Geboorteaangifte doen is wettelijk verplicht. Bent u te laat met de aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit bij het Openbaar Ministerie. U kunt een boete krijgen.

Binnen 1-2 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind. Het is vanaf 1 dag na de aangifte ook op te zoeken op MijnOverheid (Persoonlijke gegevens) (DigiD nodig).

Is uw kindje levenloos geboren, of kort na de bevalling overleden? Bel dan 013 542 9295 om een afspraak te maken voor de registratie in de BRP. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid

Heeft u al een geboorteakte, en woont u in Tilburg? Gebruik dan het verzoek tot opnemen kind op persoonslijst. Als u nog geen akte heeft laten opmaken dan kunt u dit eerst laten doen door de gemeente waar uw kind is geboren. Als dat ook Tilburg is, bel dan voor meer informatie naar 013 542 9295.

Ouderschap

Een man wordt wettelijk vader van elk kind dat wordt geboren binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen kan ook de 'duomoeder' van rechtswege moeder worden. Neem hiervoor bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.

Ouderlijk gezag

Gezamenlijk ouderlijk gezag krijgt u automatisch als u getrouwd bent, een geregistreerde partnerschap heeft. Vanaf 1 januari 2023 geldt dit ook na erkenning. Voorheen moest u dit aanvragen bij de Rechtbank in Breda.

Een kind dat binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren krijgt automatisch de achternaam van de vader. Dit geldt ook voor de achternaam van de duo-moeder met verklaring van de Stichting donorgegevens. Is er géén huwelijk of partnerschap op moment van geboorte, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de biologische moeder, zie 'Erkenning kind'.

Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u naamskeuze doen. Dit kan vóór de geboorte van het kind, bij de erkenning of bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet daarvoor mee naar het gemeentehuis komen. Het is dus handig om dit voor de geboorte te regelen. 

Naamskeuze kunt u alleen doen bij het 1e kind binnen uw relatie. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind. Bij ongehuwden moet het het kind wel eerst erkend zijn.

Dubbele achternaam

Kinderen kunnen vanaf 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders krijgen. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen. 

In nieuwe de wet is ook een overgangsregeling opgenomen. Is het oudste kind geboren op of na 1 januari 2016 dan kunnen de ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen. Meer informatie staat op www.rijksoverheid.nl

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch (wettelijk) ouder van het kind. In andere gevallen kunt u uw kinderen erkennen. Dit regelt u op afspraak aan de balie. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

 • het kind krijgt wederzijds erfrecht
 • er ontstaat een onderhoudsplicht is tussen ouder en kind
 • het kind kan uw achternaam krijgen
 • u bent wettelijke vertegenwoordiger van het kind (ouderlijk gezag)

Meenemen bij het regelen van erkenning

Let goed op dat u de juiste papieren mee brengt!

 1. Geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de biologische moeder, of een kopie hiervan.
 2. Toestemming van de biologische moeder, persoonlijk of met het toestemmingsformulier onderaan deze pagina.
 3. De biologische moeder moet zelf mee komen als:
  • u wilt kiezen voor de achternaam van de erkenner (alleen bij 1e kind).
  • u gezamenlijk wilt verklaren dat het gezag alleen bij de biologische moeder ligt.

Achternaam kind bij erkenning

Bij de erkenning kiezen de ouders ook de achternaam. Deze keuze maakt u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie. Volgende kinderen krijgen na erkenning dezelfde achternaam. Kiest u de achternaam van de erkenner, dan moet de biologische moeder meekomen naar het gemeentehuis. Om op de geboorteakte direct de naam van de erkenner te krijgen, erkent u uw kind vóór de geboorte. Dan bent u meteen vanaf de geboorte wettelijk ouder.

Moment van erkennen

 • Voor de geboorte: Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een 'erkenning ongeboren vrucht' genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is, u bij de geboorteaangifte meteen opgenomen wordt als vader en het kind meteen uw achternaam krijgt.
 • Bij de geboorteaangifte: Bij een erkenning bij de geboorte krijgt het kind eerst de achternaam van de moeder. Ook komt de naam van de vader niet meteen op de geboorteakte.
 • Na de geboorte: U kunt een kind ook nog op latere leeftijd erkennen. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven. En vanaf 16 jaar komt het kind zelf mee.

Bent u in Tilburg geboren? Zo ja, dan kunt u online uw geboorteakte opvragen. Een internationale versie is ook mogelijk.

Kinderen en hun ouders kunnen een boom bestellen voor het geboortebos. Het nieuwe geboortebos is in 2019 geopend. Ten noorden van Tilburg, in Landschapspark Pauwels, is de komende jaren plek voor de aanplant van totaal 450 nieuwe Geboortebomen, 50 per jaar.