Geboorteaangifte, ouderschap en erkenning kind

Een kind geeft u binnen 3 dagen na de geboorte aan, in de gemeente waar het kind geboren is. De dag van de bevalling telt daarbij niet mee. Valt de laatste dag in het weekend of op een feestdag, dan wordt de periode verlengd zodat u tenminste 2 werkdagen de tijd heeft.

Is onze digitale agenda vol? Bel 14013 voor een afspraak.
afspraak aangifte

Meenemen bij geboorteaangifte

Voor geboorteaangifte neemt u de volgende zaken mee:

 • het 'formulier geboorteaangifte' van het ziekenhuis of de verloskundige
 • uw identiteitsbewijs

En verder:

 • als de moeder niet in de gemeente Tilburg woont: haar legitimatiebewijs
 • als u het kind wilt laten bijschrijven: uw trouwboekje
 • als het kind voor de geboorte is erkend: de erkenningsakte
 • als u het kind wil erkennen: zie onderaan deze pagina 
 • als u de achternaam wilt kiezen: de biologische moeder
 • als het kind geboren is binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor: donorverklaring van Stichting Donorgegevens

De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

Wanneer geboorteaangifte doen?

Overzicht aangifte dagen
GeboortedagAangifte uiterlijk
MaandagDonderdag
DinsdagVrijdag
WoensdagMaandag
DonderdagMaandag
VrijdagDinsdag
ZaterdagDinsdag
ZondagWoensdag

Er is nog meer te regelen. Vul de checklist 'Kind krijgen' in en bekijk wat u moet regelen als u een kind krijgt en wat uw rechten zijn.

Burgerservicenummer voor kind

Binnen 1-2 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind. Het is vanaf 1 dag na de aangifte ook op te zoeken op MijnOverheid (Persoonlijke gegevens) (DigiD nodig).

Levenloos geboren kind

Is uw kindje levenloos geboren, of kort na de bevalling overleden? Bel dan 013 542 9295 om een afspraak te maken voor de registratie in de BRP. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid

Heeft u al een geboorteakte, en woont u in Tilburg? Gebruik dan het verzoek tot opnemen kind op persoonslijst. Als u nog geen akte heeft laten opmaken dan kunt u dit eerst laten doen door de gemeente waar uw kind is geboren. Als dat ook Tilburg is, bel dan voor meer informatie naar 013 542 9295.

Ouderschap en gezag

Een man wordt wettelijk vader van elk kind dat wordt geboren binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen kan ook de 'duomoeder' van rechtswege moeder worden. Neem hiervoor bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.

U krijgt automatisch ouderlijk gezag over uw kinderen als u getrouwd bent of een geregistreerde partnerschap heeft. Na erkenning van een kind is niet automatisch het ouderlijk gezag geregeld. Dit kunt u online aanvragen bij de Rechtbank in Breda.

Achternaam kind

Een kind dat binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren krijgt automatisch de achternaam van de vader. Dit geldt ook voor de achternaam van de duo-moeder met verklaring van de Stichting donorgegevens. Is er géén huwelijk of partnerschap op moment van geboorte, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de biologische moeder, zie 'Erkenning kind'.

Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u naamskeuze doen. Dit kan vóór de geboorte van het kind, bij de erkenning of bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet daarvoor mee naar het gemeentehuis komen. Het is dus handig om dit voor de geboorte te regelen. 

Naamskeuze kunt u alleen doen bij het 1e kind binnen uw relatie. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind. Bij ongehuwden moet het het kind wel eerst erkend zijn.

Erkenning kind

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch (wettelijk) ouder van het kind. In andere gevallen kunt u uw kind erkennen. Dit regelt u op afspraak aan de balie. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

 • het kind krijgt wederzijds erfrecht
 • er ontstaat een onderhoudsplicht is tussen ouder en kind
 • het kind kan uw achternaam krijgen
 • u bent nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind, daarvoor is ouderlijk gezag nodig

Meenemen bij het regelen van erkenning

 • geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder, of een kopie hiervan
 • toestemming van de biologische moeder, in persoon of met onderstaand toestemmingsformulier
 • om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind)

Achternaam kind bij erkenning

De ouders kunnen bij erkenning van een kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. De biologische moeder moet daarvoor persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Deze keuze maakt u bij het 1e kind binnen uw relatie. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam. Om op de geboorteakte direct de naam van de erkenner te krijgen, erkent u uw kind vóór de geboorte. Dan bent u meteen vanaf de geboorte wettelijk ouder.

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een 'erkenning ongeboren vrucht' genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is, u bij de geboorteaangifte meteen opgenomen wordt als vader en het kind meteen uw achternaam krijgt.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan eventueel ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al 2 ouders op de geboorteakte staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven. En vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Geboorteakte

Bent u in Tilburg geboren? Zo ja, dan kunt u online uw geboorteakte opvragen. Een internationale versie is ook mogelijk.

Geboortebos

Kinderen en hun ouders kunnen een boom bestellen voor het geboortebos. Het nieuwe geboortebos is in 2019 geopend. Ten noorden van Tilburg, in Landschapspark Pauwels, is de komende jaren plek voor de aanplant van totaal 450 nieuwe Geboortebomen, 50 per jaar.