U bevindt zich op:Inwoners /Geboorte, trouwen, overlijden / Geboorteaangifte en erkenning

Geboorteaangifte, ouderschap en erkenning kind

De geboorte van een kind moet u binnen 3 dagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl. Geboorteaangifte kan alleen op afspraak.

Het aangeven van een geboorte kan alleen op afspraak.
 Afspraak maken

 

Meenemen bij geboorteaangifte

Voor geboorteaangifte neemt u de volgende zaken mee:

 • het 'formulier geboorteaangifte' van het ziekenhuis of de verloskundige
 • uw identiteitsbewijs
 • als de ouders getrouwd zijn: het trouwboekje
 • als de moeder niet in de gemeente Tilburg woont: haar legitimatiebewijs
 • als het kind voor de geboorte is erkend: de erkenningsakte
 • als u het kind wil erkennen: zie onderaan deze pagina 
 • als u de achternaam wilt kiezen: de biologische moeder
 • als het kind geboren is binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor: donorverklaring van  Stichting Donorgegevens
 

Wanneer geboorteaangifte doen?

Overzicht aangifte dagen
Geboortedag Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen.

 

Burgerservicenummer voor kind

Binnen 1 week na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind.

 

Wettelijk ouderschap

Een man wordt van rechtswege vader van elk kind dat wordt geboren binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder.

Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen kan ook de 'duomoeder'  van rechtswege moeder worden. Neem hiervoor bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de  Stichting Donorgegevens.

 

Achternaam kind

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Dit geldt ook voor de achternaam van de duo-moeder als er geen bekende donor is.

Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u naamskeuze doen. Dit kan vóór de geboorte van het kind of bij de geboorteaangifte. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind.

 

Erkenning kind

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch (wettelijk) ouder van het kind. In andere gevallen kunt u uw kind erkennen. Dit regelt u  op afspraak aan de balie. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

 • het kind krijgt wederzijds erfrecht
 • er ontstaat een onderhoudsplicht is tussen ouder en kind
 • het kind kan uw achternaam krijgen
 • u bent nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind, daarvoor is ouderlijk gezag nodig

Meenemen bij het regelen van erkenning

 • geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder, of een kopie hiervan
 • toestemming van de biologische moeder, in persoon of met onderstaand toestemmingsformulier
 • om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind)

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al 2 ouders op de geboorteakte staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven. En vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Achternaam kind bij erkenning

De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind.

 

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het  ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u  online aanvragen bij de Rechtbank in Breda.

Geboortebos

Kinderen en hun ouders kunnen nog tot 5 maart 2017  een boom bestellen voor het geboortebos. Een boom kost 29,50 euro. Ze gaan op 25 maart de grond in.