logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

10,9 miljoen euro uit Volkshuisvestingsfonds voor Noord

12 december 2023

De gemeente ontvangt 10,9 miljoen euro van het Rijk voor Tilburg-Noord. Het geld komt uit het Volkshuisvestingsfonds. Hiermee wil de gemeente samen met de woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen de woonomgeving in de wijken Stokhasselt en Heikant verbeteren en duurzamer maken.

De aanpak wordt gekoppeld aan het gebiedsperspectief Tilburg Noord dat op dit moment samen met wijkpartners en bewoners vorm krijgt. In het gebiedsperspectief staan de toekomstplannen voor Tilburg Noord.

Verduurzamen

Met de subsidie vanuit het Rijk en een eigen bijdrage door de gemeente Tilburg van 4,7 miljoen euro worden zo’n 500 particuliere woningen opgeknapt en verduurzaamd. De aanpak hiervoor wordt de komende maanden uitgewerkt in overleg met bewoners en de corporaties. Ook start de gemeente samen met de woningcorporaties een proef om op 2 plekken in de buurt bestaande bouwblokken anders in te delen en woningen toe te voegen. Zo ontstaat er een betere mix aan woningen en komt er meer ruimte voor bewoners om door te stromen naar een ander woning binnen de wijk. Daarnaast verbeteren we in overleg met de bewoners de openbare ruimte en investeren we in een maatschappelijke voorziening op deze plekken uit de pilot. Bijvoorbeeld ruimte voor zorg of om elkaar te ontmoeten.

Verbeteren woonmilieu

“Met de subsidie zetten we vol in op verbeteringen in het woonmilieu van delen van de wijken Stokhasselt en Heikant. Daarmee dragen we bij aan onze gemeentelijke ambities op het gebied van wonen, leefbaarheid, klimaat én energie”, aldus de tevreden wethouder Yusuf Çelik (Wonen, Wijken en Verduurzaming): “Door deze inzet helpen we inwoners met een kleine portemonnee te besparen op hun energiekosten. Ook zorgt het voor een diverser woningaanbod in Tilburg Noord en kunnen we kwaliteit toevoegen aan de openbare ruimte. Bovendien kunnen we samen met de buurt kleinschalige buurtvoorzieningen toevoegen. Noem dat maar eens geen win-win-win-win-situatie voor Tilburg Noord.”

Ontzorgen en financiële regelingen

Nu de subsidie door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is toegekend, gaat de gemeente samen met de betrokken woningcorporaties en wijkbewoners de plannen verder uitwerken. Er komen zogenoemde ontzorgconcepten en financiële regelingen voor de verduurzaming van particuliere woningen in de wijk. Daarmee gaan we verder op de lessen die afgelopen jaar zijn geleerd in de wijk Wandelbos in Tilburg West.

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Het Volkshuisvestingsfonds 2023 valt onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en geeft financiële steun voor het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken. In juni van dit jaar hebben de gemeente en partners een ‘Uitvoeringsprogramma NPLV Tilburg NoordWest’ opgesteld en daarin afgesproken om samen met het Rijk extra te investeren in de verbetering van de leefbaarheid, kansengelijkheid en veiligheid van de kinderen en inwoners in deze gebieden.