logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

4 miljoen voor TextielMuseum

31 mei 2024

De gemeenteraad stemde 27 mei unaniem in met het voorstel om de voorbereidingen voor de transformatie van het TextielMuseum tot TextielCluster voort te zetten, tot aan de uitwerking van een definitief ontwerp. Met dit besluit komt een voorbereidingskrediet van 4 miljoen euro vrij.

Het Museumkwartier zien we als een belangrijke stimulans voor de versterking van ons kunst- en cultuurklimaat in de stad. Daarom investeren we in ingrijpende verbouwingen van het TextielMuseum, het naastgelegen Dröge-complex en de omliggende publieke ruimte. Onze ambitie is om van deze omgeving een levendige en aantrekkelijke plek voor makers, inwoners en bezoekers van Tilburg te maken. Het Museumkwartier zien we als een belangrijke stimulans voor de versterking van ons kunst- en cultuurklimaat in de stad. Daarom investeren we in ingrijpende verbouwingen van het TextielMuseum, het naastgelegen Dröge-complex en de omliggende publieke ruimte. 

Wethouder Marcelle Hendrickx (Cultuur en Erfgoed): “Het is geweldig dat er zo’n breed politiek draagvlak is voor onze plannen om het TextielMuseum te verbreden en te versterken naar dit TextielCluster. Dit geeft ruimte om hier de plek van te maken waar het verleden en de toekomst van (de waarde van) textiel geborgd zijn. En het museum haar internationale status kan behouden. Tegelijkertijd bereiken we met dit plan dat het gebied ook veel toegankelijker wordt  als levendig en bedrijvig onderdeel van onze stad. Voor iedereen; of het nu gaat om onze inwoners, partners, (mogelijk)makers of (internationale) bezoekers. “

Levendige cultuurhistorische plek 

Tilburg wordt (inter)nationaal gezien en erkend als het centrum voor textiel. Het TextielMuseum is al jaren een tastbare link naar het textielverleden van Tilburg, terwijl de hedendaagse, innovatieve werken die in het TextielLab van het museum worden gecreëerd over de hele wereld te bewonderen zijn. De cultuurhistorisch belangrijke plek is daarmee ook een broedplaats voor creatief talent. Deze rol wordt versterkt door de uitbreiding met een TextielCampus. Deze uitbreiding maakt van het TextielMuseum een compleet TextielCluster en biedt meer plek aan (nieuwe) makers om zich te ontwikkelen. En zo draagt het toekomstige TextielCluster bij aan Tilburg als broedplaats voor creatief talent, #stadvanmakers en #stadvoormakers.

Ook het museum zelf wordt vernieuwd. In het vernieuwde museum komt ruimte voor verbinden, inspireren, confronteren en activeren. Een inclusieve plek waar alle Tilburgers zich thuis voelen. Met toegankelijke activiteiten, een interessante en thematische programmering en een uitnodigende omgeving, zo maken we van het museum een dynamische ontmoetingsplek.

Veel meer dan een museum

Met het besluit komt er een voorbereidingskrediet van 4 miljoen vrij waarmee het proces kan worden voortgezet tot aan een definitief ontwerp. Architectenbureau Mecanoo en Ingenieursbureau ABT voerden eerder een onderzoek uit dat als uitgangspunt dient voor het verdere ontwerp. Daarbij gaat het niet alleen om het slim gebruiken en verbinden van de gebouwen, maar ook om vergroening van de omgeving. Zo wordt het Tilburgse erfgoed een uitnodigende plek voor buurtbewoners, andere Tilburgers en bezoekers. Uiteraard betekent dat ook dat de verduurzaming van het complex bijdraagt aan Tilburgse doelen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Kijk via de link terug naar de reacties van de raad op het voorstel: 
Vergadering Raadsvergadering 27-05-2024 Gemeente Tilburg (raadsinformatie.nl)