logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

4,25 miljoen voor nieuwe woningen Westermarkt

20 juni 2023

De gemeente Tilburg krijgt 4,25 miljoen euro subsidie van de Rijksoverheid voor de Westermarkt. Met deze subsidie kunnen ruim 700 woningen versneld gebouwd worden in Tilburg-West. Hiervoor hebben eigenaren in het gebied samen het initiatief genomen.

Er komen nieuwe koopwoningen en (sociale-) huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Met een groot aantal betaalbare woningen voor starters, ouderen, jonge gezinnen en studenten die een woonplek zoeken dicht bij scholen, Stadsbos013 en Station Tilburg Universiteit.

Herontwikkeling Westermarkt 

De woningbouw is onderdeel van de herontwikkeling van de Westermarkt. Het winkelcentrum was in het verleden hét kloppend hart van Tilburg-West, maar is toe aan een flinke opknapbeurt. Het plan voorziet in de vernieuwing van de winkelstructuur en de openbare ruimte, toevoegen van maatschappelijke functies, ondergronds parkeren en het maken van nieuwe verbindingen met de omliggende buurten en het Westerpark.

De Westermarkt kent meer dan honderd eigenaren. Een groot deel van de eigenaren heeft samen het initiatief genomen voor deze aanvraag. Veel details moeten nog worden uitgewerkt, maar het plan werd positief ontvangen door winkeliers, bewoners en andere partners in de wijk. Ze worden betrokken bij het maken van een voorlopig ontwerp. 

“We zijn blij met deze investering door het Rijk, een prachtige bijdrage aan de lang gekoesterde sociale, economische én ruimtelijke vernieuwing van de Westermarkt. Dit geeft goede energie om samen met onze partners door te zetten op een ontwikkeling met de ambitie en de kwaliteit die het hart van West verdient", aldus wethouder Bas van der Pol (Stedelijke ontwikkeling en economie). 

Woningbouwimpuls

De aanvraag van de subsidie is gedaan in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI). Deze regeling van de Rijksoverheid is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de bouw van betaalbare woningen voor verschillende inkomenscategorieën. Het gaat om projecten die zonder financiële hulp niet van start kunnen gaan. 

Investering 200 miljoen 

Ook de gemeente Tilburg levert een financiële bijdrage aan het project. In totaal wordt er 200 miljoen euro geïnvesteerd in de Westermarkt door gemeente, Rijksoverheid en eigenaren.