logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Aangepast koersdocument Oostflank richting de raad

24 mei 2024

De colleges van Tilburg en Oisterwijk stelden dinsdag 21 mei 2024 een aangepast koersdocument Oostflank vast. Dat leggen ze nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraden van beide gemeentes.

Wethouders Rik Grashoff en Eric Logister kijken tevreden terug op de totstandkoming van het koersdocument waaraan meer dan duizend bewoners en talloze belangenverenigingen hebben bijgedragen. “Deze uitgebreide participatie betekent niet dat alle belangen, wensen en ideeën uiteindelijk meegenomen zijn. We moeten keuzes maken waarbij we alle belangen zorgvuldig en integraal tegen elkaar afwegen. We weten dat niet alles overal kan. We zijn ervan overtuigd dat dit koersdocument het beste antwoord biedt op de vele uitdagingen waarvoor we staan. Alleen in een sterk landschap waarin we goed zorgen voor natuur, water en de bodem kunnen we woningen bouwen, recreëren en ondernemen.”

In het bijgestelde document zijn op basis van aanvullende gesprekken met agrarische- en natuurpartijen nog aanpassingen gemaakt in de hoofdstukken landbouw, water en natuur. Zo zijn de status van het koersdocument, de beekdalen, de hectares van de verschillende functies in het gebied en het begrip natuurinclusieve landbouw verduidelijkt. Ook starten de gemeenten samen met de boomkwekers en de natuur- en milieuorganisaties een proef om boomteelt te combineren met natuur. Met de coöperatie Biezenmortel is gesproken over het belang van een goede economie in het buitengebied en het bouwen van woningen op verschillende momenten (gefaseerd). In gemeente Oisterwijk worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden rondom de integrale aanpak van bedrijventerreinen. Ook deze onderwerpen zijn verder aangescherpt in het document. 

Aanvullende gesprekken

De beide gemeenteraden bespraken het concept koersdocument op 7 en 11 maart 2024 en gaven de opdracht om nog een aantal aanvullende gesprekken te voeren. Deze gesprekken vonden in de afgelopen periode plaats onder leiding van oud-staatssecretaris en voormalig gedeputeerde Pieter van Geel. Er is nogmaals gesproken met de belangenvereniging van de boomkwekers (Treeport), de ZLTO en de Duinboeren en met Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en het Biodiversiteitsteam Oisterwijk. Ook met Coöperatie Biezenmortel is nogmaals gesproken over de economie van het buitengebied en de ontwikkelingen in het dorp. 

Waarschijnlijk bespreekt de gemeenteraad van Tilburg het aangepaste koersdocument op 3 juni 2024. Vaststelling volgt in de vergadering van de maandag 1 juli 2024. In Oisterwijk wordt het koersdocument waarschijnlijk op 13 juni besproken en op 27 juni behandeld door de gemeenteraad. Op de pagina's Oostflank op deze site en de pagina Oostflank op de website van de gemeente Oisterwijk staan het aangepaste koersdocument en het raadsvoorstel. Als het koerstdocument door beide gemeenteraden is vastgesteld is het de basis voor plannen, projecten en samenwerkingen die al deze ambities in de komende jaren gaan uitwerken. 

Het koersdocument

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout. Op de kaart hieronder ziet u welk gebied we bedoelen met de Oostflank.