logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Aanleg fietsroute Leijpark start 6 november

30 oktober 2023

Op maandag 6 november start de aanleg van de fietsroute door het Leijpark. Het gaat om de aanleg van een nieuw asfaltpad van 130 meter en het plaatsen van enkele borden.

Ook wordt de opstelruimte voor voetgangers en fietsers bij de oversteek Ringbaan Zuid vergroot. De werkzaamheden duren in totaal drie weken. Naast het nieuwe pad en de bestaande paden tussen de Ringbaan Zuid en de voet/fietsbrug bij de Leijhoeve komt ook verlichting die aanspringt zodra er fietsers of wandelaars passeren. De aanleg van de verlichting start later, zodra de noodzakelijke vergunningsprocedure hiervoor is afgerond.

Veilige fietsverbinding

De fietsroute loopt van de voet/fietsbrug bij de Leyhoeve tot aan de Ringbaan Zuid ter hoogte van de kruising met de Wethouder Baggermanlaan. Wethouder Rik Grashoff: “Al lange tijd heeft de gemeente de ambitie om een goede en veilige fietsverbinding te maken tussen de Zorgknoop Kempenbaan-West (ETZ en omgeving) en het centrum van Tilburg. Het was een lang en intensief proces waarbij we samen met de gemeenteraad, omwonenden, maar ook partijen zoals het ETZ, Van der Valk en de Leijhoeve diverse varianten hebben bekeken en een keus hebben gemaakt. Een keuze die de stad achter het mooie Leijpark ook goed gaat ontsluiten, zonder dat we daarvoor één boom hoeven kappen”.

Vanaf 2017 is de gemeente over de fietsroute in gesprek met belanghebbenden. In november 2022 heeft het college van B&W besloten tot aanleg. Inmiddels is de aanlegvergunning afgegeven, is de voorbereiding afgerond en kan de uitvoering van start.  Als de nieuwbouw van het ETZ klaar is (rond 2035) komt er ook een fietsroute tussen de Hilvarenbeekseweg, het ETZ, over de Kempenbaan richting de Koningshoeven.