logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Aanwijzingsprocedure lokale omroep gemeente Tilburg geopend

20 maart 2024

Het Commissariaat voor de Media heeft de procedure gestart voor de aanwijzing van een lokale omroep in de gemeente Tilburg. Op 15 februari 2025 gaat de nieuwe aanwijzingsperiode in voor de gemeente Tilburg.

Een lokale omroep zorgt dat inwoners op de hoogte blijven van het nieuws in een gemeente. Dat doet zo’n omroep telkens voor een periode van 5 jaar. Het Commissariaat voor de Media maakte bekend dat de procedure is opengesteld voor aanwijzing van een lokale publieke media-instelling om de publieke mediaopdracht uit te voeren in de gemeente Tilburg. De ingangsdatum is 15 februari 2025. Geïnteresseerde partijen kunnen uiterlijk tot 1 augustus 2024 een aanvraag indienen bij het  Commissariaat voor de Media. Meer informatie vindt u op de site van het Commissariaat voor de Media

Bijeenkomst

In het voorjaar organiseert de gemeente Tilburg een informatiebijeenkomst om geïnteresseerde partijen te informeren over de rol van de gemeente bij de procedure. Maar ook over de verschillende stappen in het proces en aan wat voor eisen/criteria een lokale omroep moet voldoen. Wilt u meer informatie over de bijeenkomst of de procedure? Neem dan contact op met Ulco Mes van de gemeente via ulco.mes@tilburg.nl.

Verbinding

Een lokale omroep zorgt ervoor dat inwoners op de hoogte zijn van nieuws en informatie uit de nabije woon- en leefomgeving. Daarnaast vervult de lokale omroep een ‘waakhondfunctie’ ten aanzien van de lokale politiek en het bestuur. Het zorgt tegelijkertijd voor verbinding in een gemeente. Het Commissariaat voor de Media kan per gemeente een lokale omroep aanwijzen, telkens voor een periode van 5 jaar. Een lokale omroep kan ook voor meerdere gemeenten worden aangewezen als lokale omroep.