logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Burgemeester Weterings voorgedragen voor nieuwe termijn

29 juni 2023

De gemeenteraad vergaderde donderdag 29 juni over de herbenoeming van burgemeester Theo Weterings. De raad heeft besloten de burgemeester bij de minister van Binnenlandse Zaken aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Tilburg voor een nieuwe termijn van zes jaar.

De officiële herbenoeming is op 23 november, als de eerste ambtstermijn bijna afloopt. Dan wordt de burgemeester opnieuw beëdigd in het provinciehuis. Burgemeester Weterings maakte 15 december 2022 bekend dat hij burgemeester van Tilburg wil blijven. 

Thuis in Tilburg

In zijn dankwoord gaf burgemeester Weterings aan, dat hij zich ook de komende jaren in zal blijven zetten voor alle Tilburgers en de inwoners van de regio: gedreven, vol passie en energie.

"In 2017 werd ik burgemeester van mijn geboortestad. En dat blijf ik, vol trots, de komende jaren. Tilburg, de stad waar ik me als een vis in het water voel. Waar ik de aard van de mensen ken. Mensen van wie ik de taal spreek. Letterlijk: de Tilburgse taal kent voor mij geen geheimen. En overdrachtelijk: het geluk en de zorgen van de Tilburgers, zijn ook mijn geluk en zorgen. Ik voel me thuis in Tilburg. Ik zie het als een voorrecht om nog een periode Tilburgemeester te zijn!

Opgaven

De komende jaren liggen er stevige inhoudelijke opgaven voor ons. Denk aan de aanpak van ondermijning die continu aandacht blijft vragen . En aan de forse verstedelijkingsopgave die de regio’s Hart van Brabant en de Baronie gezamenlijk hebben gekregen. De economische ontwikkeling van Tilburg is gunstig. In de Spoorzone ontwikkelt zich een uniek vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven. Jongeren die in onze stad studeren zien mogelijkheden om nieuwe werkgelegenheid te creëren in innovatieve dienstverlening. Als voorzitter van Midpoint Brabant zal ik verdergaande samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid stimuleren.

De belangrijkste opdracht die ik voor mezelf zie? Op alle mogelijke manieren participatie en nabijheid van bestuur bevorderen! En daar zelf het goede voorbeeld in zijn. Door nog meer zichtbaar aanwezig te zijn in wijk, dorp of buurt. Door het gesprek aan te gaan met de Tilburgers over zaken die hen bezig houden."