logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Community Care van start in Tilburg-West

29 juni 2023

In Tilburg-West is onlangs op proef gestart met Community Care, waarbij zogenoemde leefcoaches sámen met ouderen gaan kijken wat er nodig is aan eventuele hulp en hoe ze zelf de regie daarin kunnen houden.

Stel je wordt ouder en merkt dat de dingen wat lastiger gaan. Bijvoorbeeld doordat je gezondheid verslechtert of doordat de druk op jouw rol als mantelzorger toeneemt. Wat heb je dan aan hulp nodig? En hoe vraag je die aan? De dubbele vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel vragen om een nieuwe manier van denken en een andere inzet van professionals, omdat we met de huidige inrichting de vragen niet kunnen bedienen. Jos Adriaans, bestuurder van Thebe: “Je ziet dat zorg geven niet altijd de oplossing is voor de hulpvraag, daarom is het mooi dat we zorg en welzijn verbinden in het project om te kijken naar waar iemand echt mee geholpen is”. Het is daarom van belang dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en actief blijven met het netwerk als steunsysteem.

Aanpak

Eind juni troffen leefcoaches, deelnemende ouderen (deelnemers) uit Tilburg West en bestuurders elkaar voor een feestelijke kick-off van de proef, ook wel pilot genoemd. De pilot Community Care Hart van Brabant in Tilburg West is een samenwerking tussen Thebe, VGZ, ContourdeTwern, Avans en de gemeente Tilburg. Doel van de pilot is dat ouderen met een toenemende kwetsbaarheid en (beginnende) cognitieve problematiek met passende ondersteuning prettig en zelfstandig kunnen blijven waardoor een verhuizing naar een verpleeghuis wordt voorkomen of uitgesteld. Om deze mensen daarbij te ondersteunen worden leefcoaches ingezet. Marcelle Hendrickx, wethouder gezondheid, zorg & ondersteuning: “Het is zo belangrijk dat we niet alleen kijken naar de mensen die zorg nodig hebben of krijgen maar naar de mensen daaromheen. Met deze aanpak krijgen leefcoaches alle ruimte om met de bewoners hun leven in de eigen buurt zo goed mogelijk op orde te brengen.”
 
De leefcoaches zorgen voor verbinding tussen ondersteuning op het gebied van zorg én welzijn. Evy van den Boogaart, een van de leefcoaches: “Het is niet alleen leuk om over oplossingen mee te denken en te praten maar ook dat je het ook echt mag gaan regelen”.Door vroegtijdig in gesprek te gaan met deelnemers over wat zij nodig hebben om een prettig leven te leiden, kunnen de leefcoaches gericht kijken wat nodig is. Gon Mevis, bestuurder van ContourdeTwern: “Deze pilot geeft professionals de ruimte om weer het ‘gewone’ gesprek te voeren om te kijken wat er in die situatie echt nodig is. Naast ruimte voor het goede gesprek met bewoners is het een mooie manier om concreet de samenwerking tussen welzijn en zorg te realiseren.”Binnen de pilot hoeven de leefcoaches geen rekening te houden met de vraag via welke wet de ondersteuning gefinancierd moet worden (vanuit de wetten WMO, Zvw of Wlz). Ook kunnen zij werken zonder indicatietraject. Uitgangspunt is wat de deelnemer zelf belangrijk vindt in zijn/haar leven en daarbij nodig heeft.
 
Door de bestaande regels uit de traditionele hokjes te halen, en de behoefte van de deelnemer leidend te laten zijn boven de inrichting van de financiering, verwachten de samenwerkende partijen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen en dat het de vraag naar professionele zorg zal uitstellen. Daarnaast verwacht men dat de tevredenheid onder medewerkers wordt vergroot omdat zij makkelijker maatwerk kunnen leveren.

Community Care

Het idee Community Care wordt al op diverse plekken in Nederland proefgedraaid. De proef ofwel pilot in Tilburg-West (Wandelbos en Het Zand) is vooral bedoeld om inzicht te krijgen in wat deze manier van werken kan betekenen in een stedelijke omgeving (stad). Er wordt bijvoorbeeld gekeken voor wie de inzet van een leefcoach het meest passend is. En wat dat vraagt van de samenwerking tussen zorg- en welzijnspartijen. En bijvoorbeeld hoe lang de uiteindelijke opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld. Tijdens de pilot wordt ook onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de leefcoaches en deelnemers.
 
In de komende twee jaar worden vijftig deelnemers begeleid door een leefcoach. De pilot vindt plaats in gezamenlijk opdrachtgeverschap vanuit de gemeente Tilburg, Zorgkantoor VGZ, Thebe, ContourdeTwern en Avans en wordt ondersteund door subsidie vanuit VWSen door de zorgverzekeraar VGZ namens alle zorgverzekeraars en VGZ Zorgkantoor.
Neem voor meer vragen contact op via leefcoach@thebe.nl.