logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Een gezonde voedselomgeving voor alle Tilburgers

11 oktober 2023

De gemeente Tilburg sluit zich aan bij de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. Dat betekent dat de gemeente de komende twee jaar op zoek gaat naar de mogelijkheden voor gezond en duurzaam voedsel in de gemeente.

Het belang om te werken aan een gezondere leefomgeving in Tilburg is groot. Meer dan de helft van de inwoners is te zwaar en bepaalde vormen van kanker komen in de gemeente Tilburg vaker voor dan op andere plekken. Gezond en betaalbaar voedsel is belangrijk om gezond te kunnen leven. In de afgelopen jaren werd het voedselaanbod steeds minder gezond. In tien jaar tijd steeg het aanbod ongezond voedsel met zo’n 45%. De ambitie van deze City Deal is om de voedselomgeving in 2030 in de gemeente Tilburg overwegend gezond en duurzaam te maken. Vooral rond scholen, in openbare gebouwen, in supermarkten, catering en horeca. 

Weinig gezond eten 

Vooral in de kwetsbare wijken en rondom scholen is er te weinig gezond eten. Die trend moeten we zien te keren vindt Marcelle Hendrickx, wethouder gezondheid, zorg en ondersteuning: "We zetten graag een stap naar voren als het gaat om een gezonde(re) voedselomgeving en onze rol als gemeente daarin. Uit de ervaring van andere gemeenten zien we dat er kansen liggen en die willen we nu pakken. Samen werken aan een gezonde stad waarin iedereen de vrijheid heeft om te kiezen voor gezonde voeding. Dat is in sommige wijken nu bijna niet mogelijk. Gezond voedsel is meteen een kans om mensen dichter bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld via buurtmoestuinen.” 

Samenwerking 

Deze City Deal is een samenwerking met acht andere steden, de provincie Zuid-Holland, drie departementen, het Voedingscentrum en diverse andere organisaties. Door aan te sluiten bij deze City Deal willen de partners hun rol in de voedselomgeving onderzoeken. Wat moet er gebeuren om een gezondere voedselomgeving te krijgen? Samen de inwoners, omdat het uiteindelijk gaat om hun gezondheid. In Tilburg zien we al goede voorbeelden. Zoals gezonde wijkcentra en het Tilburgse platform voor voedsel-ondernemers 013Food. De gemeente hoopt ook de andere gemeenten in de City Deal te inspireren met goede Tilburgse voorbeelden. 

City Deals 

City Deals zijn afspraken tussen gemeenten, provincies en het rijk, bedrijven en andere organisaties om samen te weken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Meer info over de City Deal op de site agendastad.nl.