logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Geen coffeeshop op Verdiplein

20 juni 2023

De jongerenruimte in wijkcentrum de Ypelaer ligt binnen de vereiste afstand van 250 meter van de beoogde coffeeshop-locatie op het Verdiplein. Burgemeester Weterings verbindt hieraan de conclusie dat er op die plek geen coffeeshop mag komen. 

Op 8 juni was de loting voor twee extra vergunningen om een coffeeshop in Tilburg te openen. Een van de locaties was die op het Verdiplein. In de dagen na de loting werd duidelijk dat de gemeente Tilburg een fout heeft gemaakt: het criterium “de afstand tot jongerencentra” is over het hoofd gezien.

Duidelijke boodschap

“De mogelijke vestiging van een coffeeshop doet altijd stof opwaaien,” stelt burgemeester Weterings. “Helaas heb ik moeten constateren dat we de afstand tussen de potentiële coffeeshop en de jongerenruimte in de Ypelaer over het hoofd hebben gezien. Dat leidt tot de conclusie: er komt geen coffeeshop op het Verdiplein. Dat dit zo is gelopen, is buitengewoon zuur: voor de betrokken ondernemer en voor de omgeving!”

Exploitant

Vanmiddag heeft de burgemeester de potentiële exploitant persoonlijk van de ontwikkeling op de hoogte gebracht. De ondernemer was sinds de loting zeer actief in het zoeken van contact in de wijk en met andere ondernemers. Hij was al gestart met het gesprek met de omgeving, wat enorm van belang is bij het vestigen van een dergelijke onderneming. De ondernemer heeft het nieuws gehoord en beraadt zich op zijn volgende stappen. 

Betrokkenen

Op dinsdagavond had de burgemeester een overleg gepland met de direct betrokkenen in Noord om naar de zorgen uit de wijk te luisteren. Tijdens dat overleg heeft hij de betrokkenen verteld dat er geen coffeeshop komt op het Verdiplein.

Vervolg

Op 8 juni zijn alle 9 potentiële locaties geloot. De gemeente kiest ervoor om even pas op de plaats te maken en ook de andere locaties nog een keer tegen het licht te houden. Op maandag 26 juni volgt een debat met de gemeenteraad.