logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg start met betalen 800 euro energietoeslag

17 november 2023

De gemeente Tilburg betaalt 800 euro energietoeslag aan ruim 15.000 huishoudens. Hiermee kunnen zij een deel van de energierekening betalen.

Van alle huishoudens die eerder dit jaar 500 euro energietoeslag hebben ontvangen, controleert de gemeente de gegevens. Iedereen die aan de nieuwe voorwaarden voldoet, krijgt op 1 december automatisch 800 euro energietoeslag op de rekening. Zij krijgen hierover begin december een brief en hoeven zelf geen aanvraag te doen.   

Voorwaarden 

Huishoudens hebben recht op de energietoeslag 2023 als zij: 

  • 21 jaar of ouder zijn; 
  • wonen in de gemeente Tilburg; 
  • een uitkering ontvangen 
    óf een minimuminkomen hebben (tot 120% van de bijstandsnorm);   
  • zelf de energierekening betalen. 

Zelf aanvragen 

Tilburgse huishoudens die begin december geen brief ontvangen, krijgen de energietoeslag niet automatisch. Zij kunnen vanaf 6 december de energietoeslag aanvragen, als zij voldoen aan de voorwaarden. 

Geen recht  

Tilburgse huishoudens hebben geen recht op de energietoeslag 2023 als zij: 

  • een hoger inkomen hebben dan 120% van de bijstandsnorm; 
  • in een instelling wonen en geen energiekosten betalen; 
  • alleen op een briefadres staan ingeschreven en geen eigen woonadres hebben. 
  • studeren. 

Studenten krijgen vergoeding via DUO 

Studenten kunnen in 2023 bij de gemeente geen energietoeslag aanvragen. Zij krijgen eenmalig een vergoeding van 400 euro via DUO als zij voldoen aan de voorwaarden.
Kijk voor meer informatie op de website van DUO

Maatwerkoplossing energiekosten 

Tilburgse huishoudens die ondanks alle maatregelen financieel in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen voor hulp op maat terecht bij het Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF). Het college verlengt de subsidie voor aan dit fonds tot en met 31 augustus 2024.
Kijk voor meer informatie over TOF op de website van ContourdeTwern.  

Nieuwe wet Energietoeslag 2023 

De Eerste Kamer stemde op 3 oktober in met de Wet Energietoeslag 2023. Dat betekent dat huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 energietoeslag krijgen. Het Rijk geeft ons ruimte om de energietoeslag 2023 over te maken naar huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De hoogte van de energietoeslag 2023 is voor huishoudens van de gemeente Tilburg 800 euro (één energietoeslag per huishouden).