logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Giftengrens bijstand verhoogd naar 1.800 euro

27 oktober 2023

Inwoners met een bijstandsuitkering mogen voortaan 1.800 euro aan giften houden zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Dit was 1.200 euro. Het bedrag geldt per kalenderjaar en is ingegaan vanaf 24 oktober 2023.

De verhoging is er op verzoek van de gemeenteraad. “Zeker in deze tijden van hoge inflatie staat de bestaanszekerheid van veel inwoners met een bijstandsuitkering onder druk", aldus wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid). “Als je moeite hebt om rond te komen, is het fijn als naasten je kunnen steunen met een gift. De gift kan ook meer financiële rust geven om te werken aan je toekomst.” 

Maximum bedrag 

Voor alle inwoners met een bijstandsuitkering geldt een maximumbedrag aan giften. Het college stelt dit standaardbedrag vast. Sinds 2021 was dit 1.200 euro. De laatste jaren zijn de kosten van levensonderhoud flink gestegen. Met 1.800 euro blijft de gemeente Tilburg onder het belastingvrije bedrag en sluit de gemeente aan bij bedragen van andere gemeenten. Ontvangt een inwoner meer giften dan het maximale bedrag, dan wordt het bedrag boven het maximum opgeteld bij het vermogen van de inwoner. Dit heeft meestal geen gevolgen voor de bijstandsuitkering. Behalve als het totale maximale vermogen daardoor te hoog wordt. Op dit moment is het maximale vermogen 7.605,00 euro voor alleenstaanden en 15.210,00 euro voor alleenstaande ouders of gehuwden.