logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Grijs Koningsplein verandert in groene Koningswei

15 mei 2024

In de periode van 2024 tot 2027 verandert het versteende Koningsplein naar Koningswei, een mooie, groene, gezellige stadsbuurt. Koningswei wordt een groene verbinding tussen het centrum met het nieuwe Stadsforum en de Piushaven met daarachter natuurgebied Moerenburg. Om dit mogelijk te maken verhuizen de weekmarkt en evenementen als de Kermis in 2024 naar het Stadsforum.

Aan Koningswei komen 365 duurzame koop- en huurappartementen; 62 koopappartementen, 72 huurappartementen middenhuur en vrije sector en 231 appartementen sociale huur. Ook komt er een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie en een horecavoorziening. Koningswei stimuleert het 'wij-gevoel’, waar bewoners en buren sociaal betrokken zijn en elkaar ondersteunen.  

Ontwikkelaars Amvest en TBV Wonen bouwen twee nieuwe woongebouwen aan de oostflank van Koningswei (kant Piusstraat). Er komt een doorgang naar de Piushaven en het centrum. In juni 2024 begint de sloop van de gebouwen. Het gaat om Piusstaete en de ervoor liggende winkels met bovenwoningen aan het Koningsplein. Volgens planning start de nieuwbouw in 2025. Deze is in 2027 gereed. Aansluitend start de aanleg van de openbare ruimte van Koningswei met veel groen en bomen. Dit gebeurt grotendeels op het dek van de parkeergarage.  

Duurzame woningen in het groen 

Tijdens de sloop en bouw van Koningswei is er 'werkruimte’ nodig in de Piusstraat. De Piusstraat krijgt daarom een tijdelijke inrichting met een tweezijdig fietspad aan de kant van Albert Heijn. Als de bouw klaar is, volgt een definitieve herinrichting van de Piusstraat met meer ruimte voor groen en voor fietsers en voetgangers.    

Bereikbaarheid parkeergarage 

Parkeergarage Koningsplein is vanaf augustus tot de oplevering van de nieuwbouw niet bereikbaar via de Piusstraat. De uitgang aan de Bisschop Zwijsenstraat wordt omgevormd tot in- en uitgang. Deze is bereikbaar via de route Primus van Gilsstraat – Bisschop Zwijsenstraat. Na afronding van de nieuwbouw krijgt parkeergarage Koningsplein weer een ingang aan de Piusstraat.    

Klimaatadaptatie 

Koningswei is niet alleen belangrijk voor wonen, verblijf en sfeer in de binnenstad. De vergroening en de aanpak van de ondergrond helpen ook bij de aanpassing van de binnenstad aan het veranderende klimaat. Daardoor wordt regenwater opgevangen bij hevige buien en benut bij periodes van droogte. Het groen helpt tegen opwarming van de binnenstad in de zomer en draagt het bij aan verbetering van de luchtkwaliteit.    

Binnenstad van de toekomst 

Tilburg werk hard aan de toekomst van de binnenstad. Zo is het winkelrondje voltooid en zijn de Piushaven en Spoorzone helemaal opgebloeid. Met het Stadsforum krijgt de binnenstad een prachtig nieuw stadsplein voor onder andere ontmoeting, de wekelijkse markt en evenementen. Ook de Parkring krijgt steeds meer vorm. Deze ontwikkelingen leiden tot een binnenstad met meer groen, minder doorgaand verkeer, meer woningen en een betere verblijfskwaliteit voor bezoekers en bewoners. Koningswei draagt hieraan bij als groen woon- en verblijfsgebied en verbinding tussen de binnenstad en Piushaven.