logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Groen licht voor eerste fase Hopliedenkade

19 januari 2024

De gemeente Tilburg en Woonzorg Nederland zijn het eens geworden over fase 1 van de herontwikkeling van De Residentie aan de Piushaven. Afspraken hierover staan in een samenwerkingsovereenkomst, waar het college van B en W op dinsdag 16 januari mee instemde.

Fase 1 bestaat uit de sloop van 24 appartementen (op zijn vroegst na de zomer van 2025) aan de kant van restaurant RAK. Voor fase 2 wordt nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan: die fase bestaat uit de mogelijke sloop van het resterende gebouw, om plaats te maken voor diverse bouwblokken en een parkeergarage.

Door deze ontwikkeling kan de openbare ruimte verbeteren en vergroenen, komen er extra woningen en nieuwe functies in de plint en ontstaat ook een betere verbinding tussen de omgeving en de haven. De gemeente en Woonzorg Nederland verwachten dat ze dit voorjaar een besluit over fase 2 kunnen nemen.  

Bij een volledige gebiedsontwikkeling (fase 1 + fase 2) maken de huidige 120 appartementen (sociale huur) plaats voor maximaal 300 nieuwe appartementen. De nieuwe appartementen in fase 1 vallen grotendeels in de categorie middenhuur. In fase 2 komen minimaal 120 sociale huur appartementen. Woonzorg Nederland is met de huurderscommissie in overleg over het sociaal plan met daarin alle rechten van de huidige huurders. 

Vervolgstappen 

In de komende maanden denkt het planteam Residentie mee over de gebiedsontwikkeling. In het planteam zitten huurders, omwonenden en ondernemers uit de directe omgeving die meekijken en adviseren bij de uitwerking. Als de haalbaarheid van fase 2 voldoende is aangetoond, start aansluitend de procedure voor een nieuw Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). De plannen komen dan ter inzage te liggen. Op zijn vroegst begin 2025 beslist de gemeenteraad hierover.