logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Herinrichting Nieuwe Leij

29 november 2023

De gemeente Tilburg en Waterschap De Dommel hebben samen een plan gemaakt voor de herinrichting van de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij is de beek die stroomt van de A58 tot het Wilhelminakanaal.

Het beekdal moet voor 2027 verbeterd worden volgens de Kader Richtlijn Water. Dit is nodig om het risico op overstromingen bij hevige regenval te verkleinen. En om het groei- en leefgebied van planten en dieren te versterken. We starten eind 2023 met de aanpak van de Nieuwe Leij. 

De herinrichting draagt veel bij aan de watertransitie. Eerst voerden we regenwater af naar de beken. Nu willen we het vooral vasthouden, om te voorkomen dat de natuur nog verder verdroogd. Het anders inrichten van de Nieuwe Leij zorgt voor 2500 beekherstel. En een nieuwe natte ecologische verbindingszone van 2500 meter. 

Ontwikkelingen

In het gebied spelen verschillende grote ontwikkelingen. Zoals de komst van het stadsdistributieterrein op het Hacas terrein. De nieuwbouw van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). En de flexwoningen aan de Dokter Bloemenlaan. Bij het maken van de visie hebben we het ETZ ook betrokken. De samenwerking is een goed voorbeeld van hoe we van een ingewikkelde uitdaging tot een goede gebiedsaanpak komen. 
Wethouder Rik Grashoff: “In plaats van dat de gemeente en het waterschap los van elkaar de water- en natuurdoelen uitvoeren is er nu een integrale aanpak. Samen gaan we de uitdaging aan om een gezondere leefomgeving te maken. Die begint bij een gezonde bodem. Dat is goed voor onze stad, maar ook de planten en dieren om ons heen.”

Planning

Een deel van de ecologische verbindingszone van de Nieuwe Leij zal op het terrein van het ziekenhuis komen. Bij de toekomstige hoofdingang van het ETZ aan de Dokter Bloemenlaan. De vergunning voor de aanleg van dit deel wordt binnenkort afgegeven en ligt daarna ter inzage. De planning is dat we met de aanleg van dit eerste deel nog dit jaar starten. Na vaststelling maken we voor de andere deelgebieden (zoals Kempenbaan Oost en Groenewoud) in 2024 ontwerpen. Daarover delen we later meer informatie. 

Aan de herinrichting van de Nieuwe Leij betalen de Provincie Noord Brabant, gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en de ontwikkelende partijen in het gebied mee.