logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Hertelling 4 stembureaus gemeente Tilburg

02 december 2023

Zaterdagmiddag 2 december heeft de gemeente Tilburg de stemmen van vier stembureaus in de gemeente opnieuw geteld. Het ging om de locaties Beatrix College, OBS de Fonkel, Parochiezaal De Goede Herder en wijkcentrum Zuiderkwartier.

Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van een aantal leden van de Kiesraad en een aantal Tweede Kamerleden, die onderdeel uitmaken van de Commissie voor de Geloofsbrieven. 

Aanleiding hertelling

Aanleiding van deze hertelling was, dat er een aantal onverklaarbare verschillen waren op deze stembureaus. Het aantal uitgebrachte stemmen op deze bureaus is lager dan het aantal ingeleverde stempassen. Het aantal ingeleverde passen is wel door de stembureaus herteld, het aantal uitgebrachte stemmen niet. De zogenoemde Commissie voor de Geloofsbrieven adviseerde daarom een hertelling. De Tweede Kamer heeft zaterdagochtend besloten dat er inderdaad een hertelling moest komen.      

Na de hertelling zijn de meeste stemmen alsnog gevonden. Er waren 75 stemmen niet-herleidbaar en 71 ervan zijn vandaag herleid.

Aan de slag

Zo’n 30 ambtenaren zijn zaterdag 2 december rond 13:00 uur aan de slag gegaan met het hertellen van ruim 6000 stemmen. Rond de klok van 18:00 uur waren alle stemmen opnieuw geteld en verwerkt.

De uitslag van deze hertelling is te vinden op de pagina met alle uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen