logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Hulp bij medische kosten

10 november 2023

Eind oktober startte het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF) een proef ‘hulp bij medische kosten’ in Tilburg. Hierbij betaalt het TOF de noodzakelijke medische kosten van inwoners, die geen of onvoldoende geld hebben om deze kosten zelf te betalen.

Inwoners die al een hulpverlener hebben, konden via deze hulpverlener een vergoeding aanvragen. Nu is dit ook voor inwoners zonder hulpverlener mogelijk. 

Adviespunt kijkt met de inwoner mee 

Het adviespunt van het TOF is er voor inwoners die in de financiële problemen komen door medische kosten. Medewerkers van het Adviespunt geven advies en brengen inwoners in contact met iemand die hen helpt bij de aanvraag ervan. Het moet gaan om onverwachte, maar dringende medische kosten. Bijvoorbeeld medicijnkosten, kosten voor de fysiotherapie of voor de tandarts. Ook is het belangrijk dat inwoners eerst een vergoeding aanvragen, voordat ze de zorgkosten maken.  

Uitstellen

“We zien dat inwoners hun medicijnen niet ophalen bij de apotheek. Gewoon omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Of ze krijgen na een staaroperatie hun nieuwe brillenglazen niet vergoed, omdat ze al eerder een vergoeding hebben gehad van de zorgverzekeraar. En dan heb je nog inwoners die door schulden geen aanvullende zorgverzekering kunnen afsluiten. Voor veel inwoners is de hoge eigen bijdrage een reden om noodzakelijke medische behandelingen uit te stellen. Of zelfs niet te doen. Met alle nadelige gevolgen die daarbij horen", aldus Marja Wittenbols van het TOF. 

Wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid): “Ik vind het echt ondenkbaar dat mensen noodgedwongen dringende medische hulp uitstellen omdat ze het niet kunnen betalen. Het Tilburgs Ondersteuningsfonds levert voor deze mensen dan ook geweldig werk. Het is een laagdrempelige plek waar onze inwoners terecht kunnen. Als gemeente dragen we deze proef dan ook een bijzonder warm hart toe!”  

Meer informatie 

Inwoners die in aanmerking denken te komen voor hulp bij medische kosten, kunnen bellen naar het Adviespunt via telefoonnummer 013 - 549 86 46. Wie al een hulpverlener heeft, kan via de eigen hulpverlener een vergoeding aanvragen. Meer informatie en alle voorwaarden staan op www.contourdetwern.nl/tof. De proef loopt tot 30 juni 2024.