logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Informatiepunt voor arbeidsmigranten in Midden-Brabant

08 november 2023

Tilburg ontving op 1 oktober 2023 subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het opzetten van een Informatiepunt Midden-Brabant voor arbeidsmigranten: een informatieloket waar arbeidsmigranten terecht kunnen voor onafhankelijke informatie wanneer zij met vragen rondlopen. De aftrap van het informatiepunt was 8 november.

Arbeidsmigranten uit de arbeidsmarktregio Midden-Brabant kunnen bij het punt terecht. De gemeenten die onder deze regio vallen zijn: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en Tilburg. Er komt een fysiek loket in de Stadswinkel van de gemeente Tilburg, een digitaal loket, en er wordt een mobiel team georganiseerd. Het Informatiepunt Midden-Brabant is onderdeel van een pilot die de provincie Noord-Brabant op verzoek van het Rijk uitrolt.  

Meerdere informatiepunten

Er komen meerdere fysieke locaties van het Informatiepunt voor arbeidsmigranten in alle arbeidsmarktregio’s in Brabant (West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond- De Peel). Naast de fysieke punten komen er ook mobiele teams die arbeidsmigranten opzoeken waar ze wonen en werken. De informatiepunten zijn een samenwerking van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de 5 Brabantse arbeidsmarktregio’s en een aantal grote werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties. De informatiepunten gaan op 1 januari 2024 open, blijven sowieso twee jaar bestaan en zijn een proeftuin voor een eventuele verdere uitrol door heel Nederland. Voor grenswerkers en kenniswerkers (‘expats’) bestaan al vergelijkbare informatiepunten. 

Welkom in Tilburg 

De gemeente Tilburg werk aan een programma ‘Welkom in Tilburg’. De nadruk in dit programma ligt op een kansrijk en inclusief Tilburg, waarbinnen de gemeente verbindend, vernieuwend en daadkrachtig te werk gaat. Tilburg moet een thuis blijven voor gevestigde Tilburgers (in de wijken én de dorpen) en ook een gastvrij huis zijn voor nieuwe Tilburgers. Willen die nieuwe Tilburgers vervolgens hier hun thuis maken, dan moeten ze daar de juiste informatie en hulp bij krijgen.  

De eerste stap naar meer regie 

Uit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Brabant blijkt dat arbeidsmigranten vaak vooral contact met hun werkgever en/of uitzendbureau hebben, maar verder niet echt wegwijs raken in de Nederlandse samenleving. Bij het vinden van informatie ondervinden ze hinder van een taalbarrière en vaak weten ze ook gewoon niet waar te beginnen in hun zoektocht naar antwoorden en oplossingen.  

Daarom start de gemeente Tilburg voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant in januari 2024 met het Informatiepunt Midden-Brabant. Dit informatiepunt wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant. In de praktijk komt het Informatiepunt Midden-Brabant eruit te zien als een driedelige oplossing: 

  1. Een fysiek loket waar arbeidsmigranten met vragen terecht kunnen en waar ze onafhankelijke informatie en doorverwijzingen kunnen ontvangen;
  2. Een digitaal loket met informatievoorziening in verschillende ‘vreemde’ talen;
  3. Een mobiel team dat de gemeenten, werkgevers en woonlocaties bezoekt in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. 

Betere informatievoorziening zorgt voor betere integratie 

Wat verder uit het onderzoekt naar voren komt, is dat arbeidsmigranten in hoge mate afhankelijk zijn van uitzendbureaus voor het vinden van een baan en woonaccommodatie. Deze afhankelijkheid wordt versterkt door een gebrek aan duidelijke, meertalige informatie over wonen en werken op lokaal niveau.  

Doordat er geen centraal platform is waar zij met hun vragen terecht kunnen, is het lastig voor migranten om de juiste informatie te vinden. Ook voelen zij zich geen volwaardige inwoner van Nederland, ze voelen zich niet gewaardeerd en geaccepteerd. Daardoor, en doordat ze vaak maar tijdelijk in Nederland zijn, zijn er weinig migranten die goed geïntegreerd zijn en participeren in de (lokale) samenleving. Goede informatievoorziening komt de integratie en participatie in de samenleving ten goede. 

Aftrap 

Tijdens een aftrap op 8 november vierden het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Noord-Brabant en de 5 Brabantse arbeidsmarktregio’s de start van het Informatiepunt Midden-Brabant.  

Op de hoogte blijven? 

Wilt u op de hoogte blijven en wilt u in januari de opening van het Informatiepunt Midden-Brabant in Tilburg meemaken? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail naar welkomintilburg@tilburg.nl met uw naam + e-mailadres.