logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Informatiepunt voor arbeidsmigranten uit de EU

02 januari 2024

Het Informatiepunt Midden-Brabant voor arbeidsmigranten uit de Europese Unie is dinsdag 2 januari geopend in Tilburg. Het is een loket waar EU arbeidsmigranten terecht kunnen met al hun vragen over wonen, werken en leven in Nederland.

Wanneer nodig wordt vanuit het informatiepunt doorverwezen naar de juiste maatschappelijke organisatie(s).

Op de foto: Yusuf Çelik, wethouder van Tilburg en Sheila Schuijffel, wethouder van Waalwijk.

Nut en noodzaak Informatiepunt Midden-Brabant 

EU-arbeidsmigranten hebben tijdens hun verblijf in Nederland allerlei vragen over het wonen, werken en leven in Nederland. Die vragen zijn niet altijd door werkgevers te beantwoorden. Daarom hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de arbeidsmarktregio Midden-Brabant de handen ineengeslagen om het ‘Informatiepunt Midden-Brabant voor EU arbeidsmigranten’ te openen. 

Het Informatiepunt Midden-Brabant bestaat uit een:  

  1. Fysiek loket: binnen de arbeidsmarktregio Midden-Brabant is er een Informatiepunt in Stadswinkel Noord aan het Wagnerplein in Tilburg. Hier kunnen EU arbeidsmigranten binnenlopen als ze vragen hebben.   
  2. Digitaal loket: er wordt momenteel een app ontwikkeld die EU arbeidsmigranten in hun eigen taal informeert over wonen, werken en leven in Nederland. Tot die tijd is alle informatie te vinden op deze website, tilburg.nl.
  3. Mobiel team: er wordt een team gevormd dat werkgevers bezoekt op locatie, zodat EU arbeidsmigranten die daar op dat moment aan het werk zijn met hun vragen terecht kunnen voor onafhankelijk advies. Uiteraard doen we dit alleen na overleg met werkgevers zelf.

Vragen over het informatiepunt Midden-Brabant kunnen gemaild worden naar welkomintilburg@tilburg.nl