logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Inkomstenvrijlating en uitstroompremie voor werk na langdurige bijstand 

01 december 2023

De gemeente wil inwoners die langer dan twee jaar een uitkering hebben, belonen als ze gaan werken. Wie parttime gaat werken, mag voor een beperkte periode een deel van deze inkomsten houden. Dit noemen we de inkomstenvrijlating.

De inkomstenvrijlating stimuleert een inwoner met een bijstandsuitkering om (met behoud van uitkering) parttime te gaan werken. Soms is dat een opstap naar uitstroom (geen uitkering meer nodig), maar voor veel mensen is parttime werken het hoogst haalbare. Met een parttime baan verdien je niet genoeg om uit de uitkering te komen. Normaal vult de gemeente jouw inkomsten aan met een uitkering tot de bijstandsnorm. Met deze regeling zorgen we ervoor dat inwoners naast hun uitkering iets extra's overhouden. Met de inkomstenvrijlating mogen inwoners gedurende zes maanden 25 procent van hun inkomsten uit werk houden, met een maximumbedrag van 249 euro. Inkomstenvrijlating is één van de instrumenten die Tilburg heeft om inwoners te ondersteunen naar werk. Vanaf 1 januari 2024 wordt het bedrag 264 euro. 

Daarnaast stimuleert de gemeente met de uitstroompremie inwoners om via betaald werk financieel zelfredzaam te worden.

Uitstroompremie 

Met de uitstroompremie kunnen inwoners extra kosten opvangen. Het is bedoeld voor inwoners die na 3 maanden of na een half jaar nog aan het werk zijn en uitstromen naar betaald werk. Het kan zijn dat er dan dingen veranderen in hun situatie. Meer reiskosten bijvoorbeeld of dat er extra kinderopvang nodig is. De uitstroompremie is bedoeld als beloning voor het zetten van de stap naar betaald werk. En om te zorgen dat er meer financiële zekerheid is voor de inwoner. De inwoner ontvangt de uitstroompremie in twee delen nadat die aan het werk is gegaan: 500 euro na 3 maanden en 750 euro na 6 maanden. Voorwaarde is wel dat iemand dan nog aan het werk is. 

De nieuwe regelingen voor de inkomensvrijlating en uitstroompremie gaan in op 1 januari 2024. Het is niet mogelijk om de regelingen nu al aan te vragen. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen, krijgen hier in het nieuwe jaar vanzelf informatie over van de gemeente.  

Werken loont 

Werken hoort te lonen. Toch brengt werken soms extra kosten met zich mee. Zo kan er iets veranderen in de hoogte van de toeslagen, is er misschien kinderopvang nodig of moet er nieuwe kleding of een fiets gekocht worden. “Dat er extra kosten kunnen zijn, maakt inwoners onzeker over hun nieuwe financiële situatie. Met de invoering van de uitstroompremie kunnen zij deze kosten opvangen. Dat maakt het voor onze inwoners met een uitkering makkelijker om aan de slag te gaan. Ook neemt het een stukje onzekerheid weg over de financiële situatie”, aldus Esmah Lahlah (wethouder Bestaanszekerheid). 

Achtergrond 

In 2021/2022 kende de gemeente Tilburg de ontwikkelpremie voor mensen die (vanuit de bijstand) gingen werken. Inwoners kregen die premie als ze bijvoorbeeld scholing of training nodig hadden om aan het werk te blijven of om zich verder te ontwikkelen in het werk. Uit de evaluatie bleek dat deze premie niet aan de behoefte voldeed. Er was wel behoefte aan een financiële vergoeding om extra kosten op vangen. Vanuit die behoefte startte de gemeente een onderzoek: hoe kan zij inwoners beter helpen als zij starten met werken? De uitstroompremie geeft inwoners meer financiële ondersteuning, zonder dat het gevolgen heeft voor de toeslagen.