logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Investeren in bibliotheken

14 september 2023

Het Rijk keert 660.000 euro uit voor de doorontwikkeling van bibliotheken in Tilburg. De gemeente gebruikt het geld om op twee plekken in de stad te investeren in de bibliotheek: in Groenewoud en ‘t Sant.

Het grootste bedrag, ongeveer 440.000 euro, gaat naar een nieuwe vestiging Groenewoud. Dat wordt een zogenoemde proeftuinbibliotheek. Wethouder Hendrickx (kunst en cultuur) licht toe: “Het wordt onderdeel van de ontwikkeling van de wijk naar de toekomst. Wat is er nodig, waar is behoefte aan? Dat moeten we samen vormgeven met onze inwoners uit de wijk. Want een bibliotheek is meer dan lezen, het gaat ook om talentontwikkeling en ontmoeten.” 

Groenewoud

Voor de locatie van deze proeftuinbibliotheek is boerderij Paulussen in beeld. Een oud en karakteristiek pand naast basisschool de Alm. Daarmee wordt de bibliotheek voor een hoop mensen beter bereikbaar. Dat is goed nieuws, vindt wethouder Hendrickx: “Met de komst van de LocHal, huiskamer van de stad, verloren we een bibliotheek aan de zuidkant van het spoor. Een gemis waar we graag verandering in willen brengen en waar we nu de middelen hebben om dat ook aan te pakken. Iedereen heeft het recht op goed kunnen lezen en schrijven en mee te komen in de digitalisering. De bieb speelt daar een onmisbare rol in.” 
 
Ook wijkwethouder Yusuf Çelik is enthousiast: “Gemeente en woningcorporaties werken samen met wijkpartners en met input van bewoners aan het “Gebiedsperspectief Groenewoud”. In gesprekken die we voerden met bewoners kwam de behoefte aan een bibliotheek vaak terug.” Vanaf 2025 investeert het Rijk structureel in bibliotheken.    

't Sant 

Er gaat ook zo’n 220.000 euro naar ’t Sant. Met dat bedrag wordt er samen met het wijkcentrum, vrijwilligers en het stadsmuseum gewerkt aan een beter aanbod in de bibliotheek, waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar jongeren tot twaalf jaar. Denk aan passende openingstijden, maar ook wat er te doen en te halen is in de bibliotheek. Want een bibliotheek gaat over veel meer dan lezen en schrijven. Digitalisering is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van het aanbod.