logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Kunstwerk voor 100-jarig bestaan Piushaven

17 januari 2024

Een groep bewoners van de Piushaven heeft een opmerkelijk initiatief genomen ter ere van het 100-jarig bestaan van de Piushaven. De inwoners schenken een werk van kunstenares Margot Homan aan de gemeente.

Het gaat om een beeld dat wordt geplaatst op de noordelijke kade van de Piushaven bij de Barkstraat. Het kunstwerk heet 'Mani incontrandi' en symboliseert ontmoeting en verbinding.  

Zeggenschap inwoners

Het besluit van het college om dit kunstwerk aan te nemen weerspiegelt niet alleen het streven naar een betekenisvolle verfraaiing van de stad, maar ook de ambitie om inwoners te betrekken bij kunst in de publieke ruimte. Het initiatief voor dit kunstwerk lag bij inwoners, de gemeente faciliteerde slechts. Door inwoners meer zeggenschap te geven over kunst in de stad, wil de gemeente een vorm van publiek eigenaarschap stimuleren.  

Fondsenwerving

Het kunstwerk moet nog worden gemaakt. Nu het college van B&W het kunstwerk aanvaardt, kan de bewonersgroep starten met de fondsenwerving. Wanneer het geplaatst wordt is nog onbekend.