logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Lintjesregen 2024

26 april 2024

Dit jaar ontvingen 38 inwoners van de gemeente Tilburg een Koninklijke onderscheiding op 26 april, de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Weterings reikte de onderscheidingen uit op 3 bijeenkomsten in de Raadszaal van het Stadhuis.

30 decorandi komen uit Tilburg, 5 uit Udenhout en 3 uit Berkel-Enschot. 31 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 7 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder de decorandi zijn 13 vrouwen en 25 mannen. De jongste inwoner die een onderscheiding ontving is 41 jaar, de oudste 89.

1. Mevrouw W.A.C.M. (Wilma) Culenaere-Pessers (61)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Culenaere-Pessers is al 20 jaar actief als vrijwilliger bij de Ronald Mc Donald huiskamer in Tilburg. Zij verricht hier allerlei hand- en spandiensten en is elke woensdag aanwezig als gastvrouw. Daarnaast is zij al 22 jaar vrijwilliger bij de fietsclub van zorginstelling Vincentius in Udenhout. Buiten dat zij van april tot en met september wekelijks elke dinsdag als begeleider meefietst met bewoners, verricht zij veel werk achter de schermen. Zo is zij verantwoordelijk voor de planning van de fietstochten, het regelen van de ehbo-tasjes, veiligheidshesjes en zij maakt de informatieboekjes. Bij het koor Switch kan men al 18 jaar rekenen op de inzet van mevrouw Culenaere op het gebied van financiën. Zij zorgt voor het innen van de contributie, houdt de in- en uitgaven bij en verzorgt de betalingen voor vergoedingen en de huur van de locatie. Zij doet bovendien de boodschappen voor de koorfeesten en uitvoeringen. Voor de Opstapbus Tilburg van ContourdeTwern verricht zij sinds 2010 op vrijwillige basis zo’n 12 uur per week administratieve werkzaamheden. Sinds 3 jaar is zij bovendien betrokken bij een bewoonster van Vincentius en onderneemt wekelijks activiteiten met haar. In haar eigen woonbuurt staat zij altijd klaar om mensen zonodig te begeleiden bij een bezoekje aan de arts of bij het doen van boodschappen.

2. De heer R.G.M. (Ruud) van Doorn (69)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In de periode 1976-1990 was de heer Van Doorn vrijwilliger voor het GJVW (gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenenwerk) bij de Zwijsenstichting, tegenwoordig Stichting Amarant. Hij organiseerde 14 jaar lang wekelijkse soosavonden voor mensen met een verstandelijke beperking en ook uitstapjes en vakantieweken. Vanaf 1986 is de heer Van Doorn bestuurslid van het Comité Behoud Waardevol Blaakgebied.
Het comité houdt zich voornamelijk bezig met het behoud en bescherming van de natuur gelegen rond de eind zeventiger jaren gebouwde woonwijk De Blaak in Tilburg. Daarnaast is hij sinds 2014 betrokken bij de herintroductie van de boomkikker, een sterk bedreigde amfibieënsoort, in natuurgebied De Kaaistoep. Van 2009 tot 2013 was hij bestuurslid bij de Stichting Tilburgse Taol. Van 2012 tot en met 2023 zette de heer Van Doorn zich in voor de ‘Johan Stekelenburg Stichting’ als coördinator van het computerproject voor kansarme kinderen. Deze activiteit maakte het mogelijk dat deze kinderen actief mee konden blijven doen in de samenleving. Sinds de oprichting in 2014 van de Stichting NAHuis is de heer Van Doorn actief als vrijwilliger bij deze organisatie. Het NAHuis is gevestigd in Tilburg en biedt een rustige en gastvrije dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Hij is chauffeur die bezoekers op een vaste dag in de week naar en van het NAHuis vervoert. Ook zorgt hij incidenteel voor het onderhoud en de reparatie van de computers en staat hij altijd klaar voor het verlenen van hand- en spandiensten.

3. De heer F.H.L. (Frans) van Gerwen (73)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al tijdens zijn actieve loopbaan is de heer Van Gerwen gestart met zijn vrijwilligersactiviteiten. Als chauffeur op een bus verzorgde hij voor Libra, voorheen Charlotteoord, en Onderwijs Centrum Leijpark, voorheen de Mytylschool, van 2005 tot 2018, het vervoer van kinderen en volwassenen
met een geestelijke en/of lichamelijke beperking naar bijvoorbeeld hun favoriete sport of familiebezoek. Sinds 2014 is hij vrijwillig werkzaam als domeinbeheerder, chauffeur en begeleider van de Opstapbus in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. De Opstapbus is voor
100% afhankelijk van vrijwilligers. Hij begeleidt als chauffeur zo’n 6 tot 10 uitstapjes per maand. Daarnaast zet hij zich in bij het toetsen en inwerken van nieuwe chauffeurs. Hij is contactpersoon voor het onderhoud en het inplannen van reparaties aan de bussen. Ook begeleidt hij ouderen op individuele basis bij het doen van hun boodschappen.

4. Mevrouw J.M.M. (Jolande) Grijsbach (64)

- Woont in Tilburg
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Grijsbach is vanaf 1994 betrokken bij het hardloopevenement Tilburg Ten Miles. Tot 2015 is zij als bestuurslid van grote betekenis geweest om de wedstrijden uit te laten groeien tot een internationaal sportevenement. Na de overgang van Tilburg Ten Miles naar een organisatiebureau bleef ze tot 2022 als vrijwilliger verbonden aan het evenement. Nog altijd is mevrouw Grijsbach bestuurslid van Stichting Tilburg Ten Miles, die zich richt op ondersteuning en bevordering van sport in Midden-Brabant. Daarnaast verricht ze sinds 2005 mantelzorgtaken voor haar moeder.

5. De heer J.P.C. (Raymond) van der Heijden (52)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Heijden was van 1991 tot 2021 secretaris van de stedenband tussen de toenmalige gemeente Made en Drimmelen en Kozmin in Polen. Van 2003 tot 2009 was hij bestuurslid van de Oisterwijkse Ondernemersvereniging De Toestroom. In 2001 trad de heer Van der Heijden toe tot het bestuur van EHBO-Oisterwijk. In 2008 was hij betrokken bij de oprichting van Oisterwijk Heartsafe, waar hij tot op heden een bestuursfunctie vervult.

6. Mevrouw M.H.C. (Marike) van der Heijden-Vermeer (43)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Heijden-Vermeer was 25 jaar geleden één van de oprichters van de Reddingsbrigade Tilburg ’98. Al 25 jaar zet zij zich wekelijks belangeloos in voor het voorkomen van de verdrinkingsdood. Met name als instructeur, zowel in de praktijk als in de theorie, betekent zij veel voor de reddingsbrigade. Daarnaast nam zij in 2012 het initiatief om trainingen aan te bieden aan kinderen met een beperking. Dankzij mevrouw Van der Heijden hebben deze kinderen de mogelijkheid om een zwemdiploma te halen en ook nog verder te gaan in de zwemsport. Inmiddels is (sinds 2012) dankzij mevrouw Van der Heijden zwemmend redden aan kinderen en jongeren met een beperking een vast onderdeel van de reddingsbrigade Tilburg. Zij verzorgt dan ook regelmatig bij- en nascholingen aan de vrijwilligers van de afdelingen Zwem-ABC en Reddingsbrigade van RBT ’98. Sinds de brigade beschikt over een snelle motorboot die deel uitmaakt van de nationale reddingsvloot, maakt mevrouw Van der Heijden deel uit van de NRV-ploeg die kan worden ingezet bij bewakingen, oefeningen en rampen. Bij de watersnoodramp in Limburg in 2021 was zij één van de vrijwilligers die namens Reddingsbrigade Tilburg, huis en haard achterliet om mensen in veiligheid
te brengen. Daarnaast is zij al 30 jaar vrijwilliger voor de Stichting KinderVakantieWerk Tilburg. Samen met een groepje vrijwilligers en coördinatoren organiseert zij de kampweek van A tot Z. Voor basisschool de Boemerang in de Reeshof is zij sinds 2015 actief als klassenouder. Zij ondersteunt de leerkracht bij organisatorische vraagstukken en is vraagbaak voor andere ouders. Daarnaast voorziet zij met regelmaat de klas van nieuwe bibliotheekboeken, is zij betrokken bij het luizenpluizen en organiseert zij mede de jaarfeesten voor de leerlingen.

7. De heer K.J.S. (Koen) van der Heijden (41)

- Woont in Tilburg
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Heijden begon op 14-jarige leeftijd met vrijwilligerswerk. Tussen 1996 en 2012 was hij actief voor Jong Nederland Reeshof. Hij had hier meerdere functies. Van 2007 tot 2013 was hij bovendien voorzitter van het districtsbestuur Jong Nederland Tilburg. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor het landelijk bestuur van Jong Nederland, waar hij sinds 2018 de functie van secretaris bekleedt. Jong Nederland biedt jeugd en jongeren, door middel van spel, een zinnige en leuke vrijetijdsbesteding. Over heel Nederland zijn er 53 lokale jeugdclubs aangesloten. Zij hebben 4000 jeugdleden en landelijk zijn er 1400 vrijwilligers actief. Jong Nederland biedt ondersteuning aan de afdelingen door trainingen, informatie en advies, verzekering en activiteiten. Daarnaast is de heer Van der Heijden al bijna 25 jaar actief voor de Stichting KinderVakantieWerk Reeshof. Hij startte in 1999 als groepsleider en kerngroeplid en is sinds 2004 één van de coördinatoren van de kampgroep en tevens bestuurslid. Daarnaast is hij onderdeel van de zeskampcommissie, waarbij het Reeshofpark in Tilburg elk jaar voor één dag wordt omgetoverd tot zeskamppark. Sinds 2020 is de heer Van der Heijden ook penningmeester van de Stichting KinderVakantieWerk Tilburg. Mede door zijn inzet nemen er jaarlijks 3000 kinderen uit Tilburg en de dorpen deel aan de activiteiten die door de verschillende Kindervakantiewerk-afdelingen worden georganiseerd. Sinds 2022 is hij bovendien actief als interim-voorzitter van de Reddingsbrigade Tilburg ’98.

8. Mevrouw M.E.C. (Ria) van Tilborg-den Boer (65)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Tilborg-den Boer was vanaf 16-jarige leeftijd 10 jaar leidster van Kindervakantiewerk in de wijk Groeseind-Hoefstraat. Van 1978 tot 2005 was ze actief als leidster bij de Stichting Werkgroep Jeugd Groeseind Hoefstraat tijdens jongerenactiviteiten in het patronaat. In 2003 was ze mede-initiatiefnemer van het project Reesmee, bedoeld om jongeren vanuit de Reeshof veilig naar het centrum te laten fietsen. Sinds 2005 zet mevrouw Van Tilborg zich in voor de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek en Stichting Kansrijk Suriname. Ze zamelt goederen in en stuurt deze naar Suriname. Met regelmaat bezoekt ze de projecten en ondersteunt de vrijwilligers ter plaatse. Daarnaast is mevrouw Van Tilborg vrijwillig actief bij de Reeshof Muzenconcerten, KBO Reeshof en 50PLUS Tilburg.

9. De heer H.C. (Henk) Udes (63)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

De heer Udes was ruim 40 jaar actief bij het Korps Nationale Reserve. Hier heeft hij zich ook als vrijwilliger ingezet. Hij heeft verschillende functies vervuld, medewerking verleend bij lokale herdenkingen en vrijwillige inzet getoond tijdens rampen en calamiteiten. Op eigen verzoek is hij diverse keren uitgezonden naar buitenlandse missies. Ook organiseerde de heer Udes ruim 20 jaar een kinderweekend voor schoolklassen en kinderen van collega’s.

10. De heer H.T.J.M. (Hedwig) Wassing (69)

- Woont in Tilburg
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wassing is al sinds zijn jeugd vrijwillig actief. Naast zijn betaalde banen heeft hij zijn kennis en ervaring van en over de reiswereld, hospitality, leisure, marketing en automatisering, op vrijwillige basis ingezet voor vele organisaties en onderwijsinstellingen. De heer Wassing maakt al 28 jaar deel uit van de vereniging van communicatie-experts, Kring 48. Daarnaast is hij sinds 2005 vrijwillig actief voor Thuiswinkel.org, de branchevereniging voor de E-commerce-sector. De heer Wassing is de bedenker van Beads of Life, een concept voor mensen met (beginnende) dementie. Dit concept is door zijn inspanning omgezet in een keuzevak voor studenten van Avans Hogeschool.

11. De heer M.G. (Michel) Wesseling (69)

- Woont in Tilburg
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wesseling was van 2003 tot 2017 als publieksbegeleider vrijwillig actief bij de bioscoop van het Chassé Theater. Daarnaast was hij drie jaar lang vrijwilliger bij Stichting WIJ, een organisatie die zich inzet voor de aller kwetsbaarste inwoners van Breda. Sinds 2014 is de heer Wesseling secretaris van BredaPhoto, waar hij belangrijke inbreng heeft gehad bij de verdere professionalisering en internationalisering. Vanaf 2017 is hij tevens secretaris van Vereniging Wikimedia en heeft hij naast zijn bestuurslidmaatschap bijgedragen aan het opzetten van een nieuwe donateurscampagne.

12. Mevrouw T.G. (Dorien) Wittens-de Groote (76)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wittens-de Groote is al 30 jaar actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling ’t Zand-Wandelbos in Tilburg. Sinds 1994 heeft zij de functie van secretaris. Zij heeft een bijdrage geleverd aan een tweetal fusies tussen meerdere Zonnebloemafdelingen. Daarnaast houdt zij zich
bezig met het werven van vrijwilligers. Sinds 2016 is zij bovendien actief als commissielid van de Clubdag-commissie van de Toer Club Tilburg
’93 (TCT ‘93), een fietsclub in Tilburg met zo’n 250 leden. Hier organiseert zij jaarlijks mede de clubdag voor alle leden. Ook was zij lid van de lustrumcommissie in 2018 en 2023, toen de TCT ’93 respectievelijk zijn 25- en 30-jarig jubileum vierde. Sinds 2017 zit zij in de Recreantencommissie van de TCT’93. Deze commissie organiseert wekelijks fietstochten voor de clubleden en is de schakel tussen het bestuur en de recreantenleden. Sinds 2021 is zij als vrijwilliger elke donderdag aanwezig bij de Voedselbank Tilburg om de winkel te vullen en de klanten te helpen. In het verleden was zij 3 jaar lang vrijwillig gastvrouw aan de balie van het politiebureau aan de Ringbaan-Zuid in Tilburg.

13. De heer S.M.H.M. (Stef) Aldenhuijsen (78)

- Woont in Udenhout
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Aldenhuijsen is bij veel organisaties in Udenhout actief als vrijwilliger. Zo is hij al 22 jaar penningmeester bij Theatergroep Udenhout. Buiten zijn financiële taken helpt hij mee met de verkoop van de entreekaarten voor de voorstellingen en is hij betrokken bij de opbouw van het decor. Sinds 2011 is hij ook penningmeester voor Contact50, de seniorenvereniging van Udenhout en Biezenmortel. Jaarlijks helpt hij bovendien ouderen met het invullen van hun belastingaangiften en ondersteunt hij mensen thuis bij administratieve zaken. Daarnaast bezorgt hij het verenigingsblad van Contact50. Sinds 2012 is hij bestuurslid van de Federatie Hondensport Nederland, waar hij allerlei taken heeft. Sinds 2015 fietst hij enkele avonden per week door Udenhout namens Buurtpreventie Udenhout en is hij wekelijks actief als brigadier bij basisschool de Wichelroede in Udenhout. In het verleden was hij 10 jaar lang penningmeester van Stichting De Peppel. De stichting die zorgt voor het beheer van een aantal gebouwen in Udenhout, waaronder het oude Raadhuis.

14. De heer A.A.M. (Jos) Brouwers (79) 

- Woont in Udenhout
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Brouwers zet zich al sinds 1989 in als vrijwilliger. Zo was hij van 1989 tot 2008 algemeen vrijwilliger bij Scouting Udenhout, waar hij tevens tussen 1994 en 2008 bestuurslid was. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud rondom het scoutinggebouw. In 2007 ontving de heer Brouwers voor dit vrijwilligerswerk de Gouden Speld van de gemeente Tilburg. Sinds 2003 maakt hij deel uit van een groepje vrijwilligers dat zich bezighoudt met het onderhoud van het kerkhof van de Parochie Johannes de XXIII in Udenhout. In de Groenstraat in Udenhout, staat hij bekend als de ‘conciërge’ van deze straat met 55 huishoudens. Hij helpt sinds 2004 in deze straat/buurt wekelijks buurtgenoten die hulpbehoevend zijn of vanwege hun leeftijd het onderhoud van hun tuin niet meer kunnen doen of niet meer in staat zijn om klusjes uit te voeren. Bij de Zonnebloem Udenhout-Biezenmortel is hij sinds 2005 vrijwilliger en verricht hij hand- en spandiensten bij diverse activiteiten, zoals het ophalen en thuisbrengen van deelnemers en het begeleiden van mensen. Daarnaast is hij van 2018 tot 2022 vrijwilliger geweest bij het project Duofiets Udenhout-Biezenmortel en ging hij wekelijks fietsen met mensen die minder mobiel waren, eenzame mensen of mensen die door andere beperkingen bijna niet meer het huis uitkwamen.

15. De heer A.T.C. (Bart) van der Bruggen (79)

- Woont in Berkel-Enschot
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Bruggen begon al 60 jaar geleden met vrijwilligerswerk. Van 1964 tot 2014 zat hij in het bestuur van de Vereniging Rijwielbedevaart Tilburg – Kevelaer. Een jaarlijkse tweedaagse rijwielprocessie, waar vele Tilburgers heen en weer naar het Maria-oord Kevelaer in Duitsland fietsen. Hij nam onder andere tientallen jaren het secretariaat hiervan voor zijn rekening en hij fietste zelf 60 x mee tijdens de bedevaart. In 2014 werd hij bij zijn afscheid benoemd tot erelid van de vereniging. Sinds 2007 is de heer Van der Bruggen acoliet bij uitvaarten in de Sint Willibrorduskerk in Berkel-Enschot en zorgt hij voor het onderhoud en de schoonmaak van deze kerk. Daarnaast is hij sinds 2009 vrijwilliger bij zorginstelling Torentjeshoef in Berkel-Enschot. Hij verzorgt hier de tuinen en de planten binnen en neemt bewoners elke week mee naar het fietslabyrint, waar de bewoners kunnen fietsen vanuit hun stoel of rolstoel. Ook werkt hij mee aan het maandblad van deze zorginstelling.

16. De heer B. (Ben) Buijl (76)

- Woont ik Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Buijl is sinds 25 jaar actief als vrijwilliger voor voetbalvereniging OVC ’26 in Tilburg. Binnen deze vereniging heeft de heer Buijl diverse taken. Zo is hij de drijvende kracht achter de G-afdeling; de speciale afdeling binnen OVC ’26 waar mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking kunnen voetballen. Hij regelt hiervoor onder andere het vervoer naar wedstrijden, toernooien, de sponsoring en oefenwedstrijden. Daarnaast is hij al 16 jaar verantwoordelijk voor het beheer van het voetbalcomplex en de kantine. Hij draait bardiensten, verzorgt de schoonmaak en inspecteert het terrein van het complex.

17. De heer H.J.J.M. (Henk) Denissen (73)

- Woont in Udenhout
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Denissen is sinds 2007 actief als vrijwillig docent Computervaardigheden voor Contact50, de seniorenvereniging van Udenhout en Biezenmortel. Hij ontwikkelde voor deze cursussen zelf het cursusmateriaal. Hij is bestuurslid van Contact50 en tevens coördinator van de Werkgroep Cursussen en Vorming. Voor deze werkgroep ontwikkelde hij het beleid. De heer Denissen onderhoudt tevens de contacten met de KBO-afdelingen Berkel-Enschot en de bibliotheek Udenhout, hij coördineert de inschrijvingen voor de cursussen, houdt zich bezig met de communicatie en regelt de huur van het leslokaal. Buiten alle organisatorische taken, geeft hij als docent nog een vijftal cursussen die een relatie hebben met het gebruik van internet.

18. Mevrouw A.C.A.M. (Tonnie) van Dongen-Timmermans (76)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Dongen-Timmermans was van 1993 tot eind 2023 vrijwillig beheerder van de kantine van amateurvoetbalclub Vereniging Willem II, voorheen Nordea en JPS. Niet alleen op de zaterdagen runde zij de kantine, maar ook tijdens ledenvergaderingen, toernooien en andere
bijeenkomsten. Daarnaast is zij tot op de dag van vandaag al 35 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem Tilburg, afdeling Loven. Zij helpt hier met het organiseren van ontspanningsmiddagen en uitstapjes en gaat met regelmaat op bezoek bij mensen. In het verleden had zij bovendien 15 jaar lang de functie van secretaris en verzorgde de boekhouding van de afdeling Loven.

19. De heer A.L. (Aernout) Dorpmans (78)

- Woont in Berkel-Enschot
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Dorpmans is sinds 1975 vrijwillig actief voor de Nederlandse Basketball Bond. Hij zet zich in als organisator van opleidingen, expert en begeleider van trainers in opleiding. Ook heeft hij andere functies binnen de bond bekleed zoals teammanager van het nationale team Men U18.
Vanaf 2011 organiseert de heer Dorpmans het jaarlijks terugkerend KBO golfkampioenschap voor ouderen. In 2016 was hij mede-oprichter van de Dutch Basketball Coaches Association. Sindsdien is de heer Dorpmans voorzitter van deze vereniging en behartigt hij de belangen van Nederlandse coaches en zoekt hij nadrukkelijk de samenwerking op met buitenlandse coaches en verenigingen.

20. De heer M.J.C. (Mathieu) Gardeniers (75)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Gardeniers is sinds 2014 als secretaris zeer intensief betrokken bij Wijkraad Noordraad Heikant- Quirijnstok. Hij is hiervoor wekelijks 14 uur actief en aanspreekpunt voor de gemeente Tilburg en zo’n 20 andere organisaties in de wijk. De heer Gardeniers organiseert daarnaast
informatiebijeenkomsten en activiteiten in de wijk. Sinds 2018 is de heer Gardeniers secretaris van Buurtvereniging Schanszicht. Hier behartigt hij de belangen van de leden en draagt hij bij aan ontwikkelingen in de buurt, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en herinrichting van
diverse straten. In het verleden was de heer Gardeniers langdurig lid van het dagelijks bestuur en secretaris van de Montfortparochie (1980-2001). Hij was hier niet alleen bestuurlijk actief, maar hield zich ook bezig met het pastorale werk. Jongeren hadden zijn speciale aandacht, denk hierbij aan ondersteuning van het jongerenkoor en individuele begeleiding van jongeren.

21. Mevrouw J.L.M. (Janny) van de Laar-Müskens (65)

- Woont in Berkel-Enschot
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van de Laar-Müskens was in 2001 initiatiefnemer en 10 jaar lang betrokken bij de organisatie van een jaarlijks terugkerende kersttocht. Naast haar beroepsmatige taken in het ETZ in Tilburg is zij er sinds 2008 ook vrijwillig actief. Ze is oprichter van Kookcafé ETZ, een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. Ze organiseerde sponsoractiviteiten voor diverse goede doelen en was 10 jaar lang bestuurslid van ETZ Buitengewone Grenzen. Sinds 2008 is mevrouw Van de Laar betrokken bij Stichting Humanitaire Hulp Oekraïne Nederland.

22. De heer C.J.M. (Cees) van Loon (72)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Loon is sinds 1993 als bestuurslid verbonden aan Tennisvereniging Stappegoor, aanvankelijk als penningmeester en vanaf 2019 als voorzitter. De heer Van Loon leverde een belangrijke bijdrage aan het realiseren van het tenniscomplex op de huidige locatie. Naast zijn taken als
voorzitter houdt hij zich bezig met diverse activiteiten, zoals het onderhoud van het park, inkoop, organisatie van toernooien, communicatie en het plannen en draaien van bardiensten.

23. De heer A.P. (Nol) Luijbregts (72)

- Woont in Udenhout
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Luijbregts was van 1996 tot 2016 bestuurslid van Theatergroep Udenhout. Nog altijd is hij daar actief in diverse werkgroepen en als decorbouwer. Sinds 2009 is hij lid van de Dorpsraad Udenhout, het orgaan dat de belangen van de inwoners van Udenhout vertegenwoordigt. De heer Luijbregts verzorgt samen met een cliënt de tuin van een van de woonhuizen van ASVZ. Daarnaast organiseert hij namens Contact50, voorheen KBO, de jaarlijkse kerstviering en ontspanningsmiddagen voor ouderen. Sinds 2019 organiseert hij de bijeenkomsten voor Koninklijk gedecoreerden in Udenhout. Hij maakt het programma voor deze dag en treedt op als presentator. In 2021 was de heer Luijbregts betrokken bij de oprichting van Stichting De Culturele Steenoven. Deze stichting stimuleert en organiseert sociaal-culturele activiteiten in Udenhout en Biezenmortel. De heer Luijbregts is sinds de oprichting penningmeester.

24. De heer C.J.C.F.M. (Clemens) Schoonus (72)

- Woont in Udenhout
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Schoonus was van 1981 tot 1997 betrokken bij buurtvereniging De Achterhoek in Udenhout, zowel als bestuurslid als hoofdredacteur van het blad De Achterhoekpost. Bij voetbalvereniging S.v.S.S.S. was hij van 2002 tot 2015 secretaris. Sinds 2016 is de heer Schoonus er verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Ook is hij sinds deze tijd secretaris van Dorpsraad Udenhout, het orgaan dat de belangen van Udenhout behartigt. De heer Schoonus zit sinds 2008 in het bestuur van Theatergroep Udenhout, vanaf 2016 als voorzitter.

25. Mevrouw Y.E. (Yvonne) Visser (73)

- Woont in Tilburg
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Visser was van 1980 tot 2001 voorzitter van Vereniging De Grootste Luxe na de Kleurenteevee, een landelijk opererend theatergezelschap. Van 1991 tot 2001 was ze bestuurslid van de Vereniging Kinderdagverblijven Tilburg en Stichting Bedrijfsgerichte Kinderopvang. Mevrouw Visser was van 2000 tot 2017 lid van het bestuur van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk. Vanaf 2007 was ze bovendien lid van de landelijke sollicitatiecommissie van Vluchtelingenwerk Nederland. Sinds 2010 vervult ze vrijwillig de rol van buurtbemiddelaar bij ContourdeTwern en bemiddelt ze bij dreigende burenconflicten. Ook begeleidt en coacht ze andere buurtbemiddelaars. Vanaf 2017 zit mevrouw Visser in het bestuur van de Tilburgse Sportraad en sinds 2018 is ze voorzitter van tennis- en padelvereniging RTV Quirijn.

26. Mevrouw C.A.J. (Corrie) van Bijnen-Coolen (75)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Bijnen-Coolen is sinds 2012 vrijwilliger bij zorginstelling de Bijsterstede in Tilburg. Zij organiseert hier wekelijks het ‘Muziekuurtje’ voor de bewoners, verzorgt de koffie en thee in de Brasserie en maakt wandelingen met bewoners. Voor de Stichting Recreatie Gehandicapten
heeft zij een aantal jaren een groep gehandicapte mensen intensief begeleid tijdens hun vakantie in Nederland. Bij de Zonnebloem, afdeling Theresia-Besterd was zij 26 jaar lang bestuurslid en besteedde zij aandacht aan zieke parochianen en hielp zij met de organisatie van bijeenkomsten.

27. De heer P.J.J. (Piet) Botermans (76)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Botermans is sinds 1991 actief als vrijwilliger. Hij begon in dat jaar als technisch ondersteuner bij Kanovereniging Oisterwijk (KV Oisterwijk). Ook organiseerde hij kanotochten en gaf hij met zeer grote regelmaat training aan de jeugdleden. Begin jaren ’90 nam hij de rol van bouwmeester op zich bij het bouwen van het nieuwe clubhuis. Ook bij de bouw van het latere clubhuis in 1998 heeft hij een aanzienlijke bijdrage geleverd door mee te bouwen. In 2003 werd hij vrijwilliger bij Kanoclub Tilburg en organiseerde hij kanotochten van 2003 tot 2020, voornamelijk in de weekenden op groot water en de rivieren in Nederland. In 2009 bouwde hij ook bij deze club mee aan het nieuwe clubhuis in de avonduren en weekenden. Na een brand van het clubhuis bouwde hij mee aan het wederopbouwen van de kleedkamers. Tot op de dag van vandaag is hij wekelijks actief als klusjesman en draagt hij onder andere zorg voor het algehele onderhoud van het clubgebouw en de periodieke schoonmaak van het sanitair en de diverse ruimten van het clubgebouw.

28. De heer W.P.F. (Wim) Delmee (79)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Delmee is sinds 1986 als vrijwilliger actief bij voetbalclub Willem II. Bij zowel de betaald voetbalorganisatie als de jeugdopleiding van de club vervulde hij diverse functies; jeugdbestuurslid, lid van de commissie Algemene Zaken, teamleider en organisator van het Audax-jeugdtoernooi. Daarnaast is de heer Delmee bijna 25 jaar penningmeester van Oranje Comité Tilburg. In het verleden was hij enkele jaren actief als penningmeester en secretaris van Tennis & Padel Club Tilburg. Vanaf 2013 is de heer Delmee vrijwillig verbonden aan Golfclub Landgoed Nieuwkerk. Als marshal zorgt hij er wekelijks voor dat de wedstrijden ordentelijk verlopen en assisteert hij op en rond de baan.

29. Mevrouw E.A.A.M. (Betty) Jansen-Verbunt (77)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Samen met haar echtgenoot de heer C.J.M. (Kees) Jansen is mevrouw Jansen-Verbunt al vele jaren vrijwilliger bij ’t Hooge Veer/Amarant, een instelling voor cliënten met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Daar organiseert zij diverse activiteiten, zoals de viering van kerst. Samen met de cliënten en andere vrijwilligers zorgt ze voor de aankleding van de locatie en maakt ze kerststukjes. Tijdens carnaval zorgt ze voor versiering, bestiert ze de horeca en zorgt ze ervoor dat iedereen een passende outfit heeft. Mevrouw Jansen-Verbunt is ook betrokken geweest bij de ondersteuning van het pastoraat in de instelling. Zo ging zij met cliënten op bedevaart en zong en figureerde zij in kerkdiensten. Ze is tevens mede-oprichter van het gemengd koor Brabants Bont. Tot op de dag van vandaag zit zij in de Bestuurscommissie en de Korendagcommissie.

30. De heer C.J.M. (Kees) Jansen (83)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jansen zet zich al geruime tijd vrijwillig in voor de samenleving. Samen met zijn echtgenote mevrouw E.A.A.M. (Betty) Jansen-Verbunt is hij sinds 2007 vrijwilliger bij ’t Hooge Veer, een locatie van Amarant, een instelling voor cliënten met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Daar organiseren zij beiden diverse activiteiten zoals de viering van kerst en carnaval. Samen met de cliënten en andere vrijwilligers zorgen ze voor de aankleding van de locatie, maken ze kerststukjes en zorgen dat iedereen een passende outfit heeft voor carnaval. Daarnaast was de heer Jansen mede oprichter van het vrijdagavondcafé, een uitgaansavond voor cliënten van Amarant. De heer Jansen is ook verbonden aan het klussenteam van de Traditiekamer, een museum van vliegbasis Gilze-Rijen. Hij was er betrokken bij de grootschalige verbouwing en verhuizing. En nog steeds helpt hij mee als er exposities worden ingericht. Dan maakt hij lijsten voor de posters, schildert hij en maakt hij vitrines.

31. De heer A.P.M.M. (Tonn) de Jong (75)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Jong is sinds 2000 verantwoordelijk voor de kerkledenadministratie van Parochie De Goede Herder. Tevens draagt hij zorg voor het aanmaken van de incasso’s voor de kerkbijdragen en de grafrechten. Meneer De Jong verzorgt de collectes in de Petrus en Pauluskerk, is penningmeester van het college van collectanten en is gastheer tijdens de zondagsvieringen. Sinds 2012 is hij betrokken bij de automatisering en digitale communicatie van de Petrus- en Pauluskerk. Hij verzorgt de digitale nieuwsbrief en assisteert bij het uitzenden van kerkdiensten via de livestream. Bij Wielervereniging TCT’93 is de heer De Jong sinds 2010 actief als webmaster. Daarnaast zorgt hij als wegkapitein bij clubritten voor de veiligheid van de deelnemers.

32. De heer J.C.G.M. (Jan) Lanslots (89)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lanslots was in 1969 medeoprichter van jeugddrumband Prins Johan Friso in Tilburg-Noord. Tot 1986 heeft hij er diverse bestuursfuncties vervuld waaronder tien jaar voorzitterschap. Van 1986 tot 1989 was hij bestuurslid en penningmeester van Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum in Dongen. Gedurende 25 jaar was de heer Lanslots als lid van de ontspanningscommissie en penningmeester actief binnen de vereniging Sport en Ontspanning De Boskant. Voor de campinggasten organiseerde hij talloze activiteiten, zoals rommelmarkten, showavonden, bingo’s en busreisjes. Van 1990 tot heden is de heer Lanslots bestuurslid van KBO Groeseind. Daar verzorgt
hij onder andere de administratie, houdt hij de kas bij en organiseert hij diverse reisjes en uitstapjes.

33. De heer H.E.A. (Henk) Mutsaers (85)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Mutsaers is sinds 1980 vrijwilliger binnen de kerkgemeenschap. Tot de sluiting in 1992 was hij betrokken bij de Hasseltse kerk. Vervolgens is hij tot op de dag van vandaag actief binnen de Petrus-en Pauluskerk in Parochie De Goede Herder. De heer Mutsaers houdt zich onder andere bezig met de kerkledenadministratie, het parochieblad, Actie Kerkbalans, het secretariaat en het archief. Daarnaast vervult de heer Mutsaers de rol van acoliet en koster.

34. De heer P.J.M. (Piet) van der Schoot (81)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Schoot was van 1970 tot 2000 vice-voorzitter van de personeels- en ontspanningsvereniging van PTT Telecom. In 2001 richtte hij de vereniging Oud-KPN medewerkers Tilburg-Waalwijk op. Tot 2019 was hij hiervan voorzitter. Vanaf 2018 is de heer Van der Schoot actief voor KBO Tilburg Reeshof en helpt hij bij de organisatie van de eindejaarsfeesten. Daarnaast is hij sinds 2019 de inspirator, oprichter en penningmeester van de Huiskamer van Dalem, een ontmoetingsplek voor ouderen in de Reeshof. De heer Van der Schoot neemt tevens actief deel aan werkgroepen om eenzaamheid bij ouderen in de wijk te voorkomen of te verminderen. Vanaf 2018 is hij mantelzorger voor zijn echtgenote.

35. De heer W.A.M. (Will) van Sprang (84)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Sprang zet zich al sinds 1973 in voor het behoud van de natuur. Dat begon met het formeren van een wilgenknotploeg, die dit jaar 50 jaar bestaat. De heer Van Sprang is nog steeds actief in deze ploeg, zowel in de organisatie als bij uitvoerende werkzaamheden. In 1989 heeft hij de Vereniging Behoud Moerenburg mee opgericht. Vanaf de start was hij secretaris/penningmeester en nu al tientallen jaren voorzitter. Hij is aanspreekpunt voor de 200 vrijwilligers, die in werkgroepen als wilgenknotgroep, vogelgroep en zwerfvuilgroep activiteiten verrichten. Daarnaast is hij contactpersoon voor de gemeente, het waterschap en groenbeheerbedrijf over de gang van zaken in het gebied. De heer Van Sprang geeft ook rondleidingen in het natuurgebied en vertelt daarbij over de historie en de waarde van natuurgebied Moerenburg. In 1983 is de heer Van Sprang initiatiefnemer geweest bij de oprichting van Volkstuin Vereniging Moerenburg. Hij heeft hier ook diverse bestuursfuncties vervuld, zoals penningmeester, secretaris en financieel adviseur. Inmiddels zijn er zo’n 50 tuinders actief. Tot op de dag van vandaag kunnen de leden van de vereniging een beroep doen op de heer Van Sprang. De heer Van Sprang draagt daarnaast zorg voor de samenwerking
tussen de Vereniging Behoud Moerenburg en de in 2013 opgerichte Stichting Duurzaamheidsvallei Oisterwijk. Deze stichting zet zich in voor het natuurgebied in Oisterwijk, dat aansluit op natuurgebied Moerenburg. De samenwerking zorgt ervoor dat de natuurgebieden kunnen worden
behouden en versterkt.

36. Mevrouw M.L.F. (Marijke) van Veen (85)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Veen was van 2003 tot 2007 secretaris van het bestuur van de Nacht van het Gedicht in Goirle. Daarnaast zorgde ze van 2005 tot 2014 voor de rekwisieten voor diverse theaterproducties in het Efteling Theater. In 2009 werd mevrouw Van Veen penningmeester bij Books 4 Life, een organisatie die met de verkoop van tweedehandsboeken goede doelen ondersteunt. Van 2013 tot 2023 was zij winkelcoördinator binnen deze organisatie. Ze was nauw betrokken bij het inzamelen, selecteren, prijzen en verkopen van de boeken, zowel in de winkel als via internet. In coronatijd nam mevrouw Van Veen het initiatief om een webshop voor Books 4 Life te realiseren.

37. Mevrouw N.B. (Nel) de Vos-van den Bremen (84)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Vos-van den Bremen zet zich al vanaf 1992 in voor woonzorglocatie De Kievitshorst (momenteel: Boshuis) van stichting De Wever. Zij was in de periode 1992 tot 1996 lid van de Cliëntenraad van de Kievitshorst. Ook was zij in die tijd mantelzorger voor haar ouders en haar
schoonouders. In 1996 werd zij actief als vrijwilliger bij de Kievitshorst. Dit deed ze naast haar werk als verpleegkundige en haar gezin. Naast de ondersteuning van mevrouw De Vos bij de vele reguliere activiteiten, uitstapjes en themamaaltijden had zij ook een bijzondere rol als waakvrijwilliger. Als waakvrijwilliger heeft zij met haar verpleegkundige achtergrond vele bewoners en hun families liefdevol bijgestaan in de laatste levensfase. Tot op de dag van vandaag is zij actief als vrijwilligster bij het Boshuis. Ook heeft zij zitting in een groep van medewerkers en vrijwilligers die zich bezighoudt met de vraag: hoe in te spelen op de behoeften en wensen van de bewoners van het verzorgingshuis.

38. Mevrouw C.C.H.M. (Caroline) Evers (64)

- Woont in Tilburg
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Evers is sinds 2012 vicevoorzitter van Stichting Luanda Jinja, die geld inzamelt voor projecten in ontwikkelingslanden. Sinds 2014 is ze bestuurslid van Stichting Petrus Donders Tilburg en organiseert ze activiteiten zoals expo’s, documentaires en culturele festivals. In het verleden was ze 20 jaar als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van de Derde Wereld Rommelmarkt en de kerstactie van het Mill Hill College in Goirle. Ook organiseerde ze er een Keniareis voor leerlingen. Sinds 2005 verzorgt mevrouw Evers de coördinatie van het jaarboek voor leerlingen die de school verlaten.