logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Meer mogelijkheden voor begeleiding van inwoners met een bijstandsuitkering naar werk 

15 november 2023

Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen via het Tilburg Banen Model (TBM) bij de Diamant-groep werken aan hun ontwikkeling en begeleiding naar duurzaam werk. Het gaat om participatiebanen voor zo’n 117 inwoners voor een periode van 3 jaar.

Dat heeft het college onlangs besloten.

Tilburg investeert in Perspectief 

Vanaf 2020 werkt de gemeente Tilburg op het gebied van arbeidsparticipatie al met ‘Tilburg Investeert in Perspectief’ (TiiP). Binnen deze aanpak staan persoonlijke aandacht via klantregie, vertrouwen en maatwerk centraal. Dit zorgt voor een toename van het welzijn en welbevinden van inwoners met een bijstandsuitkering. Door gerichte aandacht en het aansluiten bij de motivatie van de inwoner kunnen zij stappen zetten in hun individuele ontwikkeling. Het doel van deze ontwikkeling kan betaald werk zijn, maar ook bijvoorbeeld dagbesteding of vrijwilligerswerk.  

Tilburgs Banen Model 

Onderdeel van de inzet van Tilburg investeert in Perspectief is het zogeheten ‘Tilburgs Banen Model’ (TBM). Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen via dit model de mogelijkheid om met een tijdelijk dienstverband, een participatiebaan, van maximaal 3 jaar bij de Diamant-groep te werken als een mogelijke opstap naar de reguliere arbeidsmarkt. 

“Al ruim 140 inwoners hebben inmiddels een participatiebaan binnen de Diamant-groep. Zij worden intensief begeleid om uiteindelijk bij een reguliere werkgever te kunnen werken. We breiden nu de mogelijkheden van het Tilburgs Banen Model uit. Zo kunnen nog eens zo’n 117 inwoners werkervaring opdoen bij de Diamant-groep om voorbereid te worden op een duurzame plek op de reguliere arbeidsmarkt”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Arbeidsparticipatie en Talentontwikkeling): “Om dit mogelijk te maken, hebben we voor de komende 3 jaar middelen vrijgemaakt voor de begeleiding en hebben we de voorwaarden om mee te doen verruimd. Op deze manier worden nog meer van onze inwoners financieel onafhankelijk, kunnen zij aan hun persoonlijke ontwikkeling werken, leveren zij een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de uitvoering van taken in de stad én zetten we hun talenten optimaal in. Als dat geen win-win-win-win situatie is.”  

De middelen die nodig zijn voor het realiseren van deze extra participatiebanen en bijhorende begeleiding komen uit de bestemmingsreserve van ruim 1.5 miljoen euro van de gemeente Tilburg bij de Diamant-groep.