logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Meer subsidie voor restauratie monumenten

08 mei 2024

Het subsidiebedrag voor de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden is verhoogd. Het budget voor 2024 is 275.000 euro. Vorig jaar was het 180.000 euro.

Door meer geld beschikbaar te stellen voor de restauratie van historische waardevolle panden geeft de gemeente een extra impuls aan het behoud van het Tilburgs ruimtelijk erfgoed.  

Wie kan de subsidie aanvragen? 

De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren of beheerders van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht voor een restauratieproject. Wat de gemeente onder restauratie verstaat, leest u in de Subsidieregeling Restauratie Monumenten. Hierin zijn ook de criteria, voorwaarden en termijnen opgenomen. In de Monumentenverordening gemeente Tilburg staat wat gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden zijn. 

Aanvragen kan het hele jaar door, zolang er budget is.