logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Menselijke maat centraal bij Participatiewet

18 maart 2024

Een artikel in de Groene Amsterdammer van donderdag 7 maart 2024 schetst een onvolledig en verouderd beeld van de uitvoering van de Participatiewet in Tilburg. In onze werkwijze staan vertrouwen, maatwerk en nabijheid centraal.

De Groene Amsterdammer baseert zich op een artikel uit oktober 2022 over het hetzelfde onderwerp. Indertijd heeft de gemeente Tilburg vragen over de uitvoering van de Participatiewet beantwoord. De antwoorden zijn toen onvolledig in het artikel verwerkt.

In het recente artikel stelt de Groene Amsterdammer ten onrechte dat ons beleid dak- en thuislozen zou zijn ingericht op het vooroordeel dat daklozen fraude plegen. Onze werkwijze is gericht op het in goed contact blijven met daklozen, juist om ze niet kwijt te raken en om passende ondersteuning te kunnen geven. Dat kan een bijstandsuitkering zijn maar bijvoorbeeld ook hulp bij huisvesting. In het artikel is ons accent op de menselijke maat in de uitvoering van de Participatiewet verloren gegaan. Dat is vooral vervelend voor de kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Zij worden geconfronteerd met een onvolledig en verouderd beeld dat haaks staat op hun eigen ervaringen.

In Tilburg werken we al enkele jaren bij de uitvoering van de Participatiewet succesvol volgens de uitgangspunten vertrouwen, maatwerk, de menselijke maat en nabijheid. We zetten de inwoner en diens behoefte centraal. Dit wordt door onze inwoners met een bijstandsuitkering gewaardeerd. Een recent klanttevredenheidsonderzoek geeft ons een rapportcijfer 8,6 voor de totale dienstverlening en een 9,4 voor de vaste contactpersonen (bejegening). We hebben fors geïnvesteerd in onze dienstverlening in de afgelopen periode en zijn tevreden met de resultaten. En we worden benaderd door andere gemeenten die ons beleid willen overnemen, denk aan onze pilot Samenwonen op Proef die landelijk al veel navolging heeft gekregen.

Meer informatie over onze werkwijze is te vinden op de website werk en inkomen tilburg.