logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Minister Harbers positief over renovatie Sluis II

30 oktober 2023

Op maandag 30 oktober bracht minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan Tilburg. Onderwerp van het bezoek was de opwaardering van het Wilhelminakanaal en de ontwikkeling van haven Loven. Samen met bestuurders van de gemeente en de provincie ging hij in gesprek met ondernemers uit Tilburg, die betrokken zijn, dan wel belang hebben bij de ontwikkelingen van het Wilhelminakanaal.

Minister Harbers werd ontvangen door burgemeester Weterings en de wethouders Grashoff en Van der Pol. Ook gedeputeerde Smeulders van Provincie Noord-Brabant was aanwezig.

Goede ontsluiting

Voor een duurzame toekomst van de Tilburgse bedrijfsterreinen is goede ontsluiting via het water van essentieel belang. Er wordt al lange tijd gewerkt aan het verbeteren van de ontsluiting van de bedrijventerreinen Vossenberg, Kraaiven en Loven over water. Streven is daarbij om het kanaal geschikt te maken voor grotere klasse IV schepen. Wethouder Rik Grashoff: “De herbouw van Sluis II is een noodzakelijk onderdeel van het Wilhelminakanaal. Hiermee zorgen we ervoor dat onze havens beter bereikbaar worden voor grotere schepen. Goed om te horen dat Minister Harbers het belang van vervoer over water benadrukt en de bouw van Sluis II (rijksproject) doorgang gaat vinden.”

Klasse IV schepen

Onderdeel van het programma was een bezoek aan de geheel nieuwe Sluis III. Deze sluis is al geschikt voor schepen van vaarklasse IV. Sluis II moet nog geschikt gemaakt worden voor de beoogde vaarklasse. Rijkswaterstaat gaf ter plekke een toelichting over de benodigde werkzaamheden om de bestaande sluis II door een grotere sluis te vervangen. Na de herbouw van Sluis II is het kanaal tot en met Kraaiven geschikt voor klasse IV schepen.

Om ook haven Loven bereikbaar te maken voor de grotere schepen moeten nog flinke investeringen worden gedaan. Om de maatschappelijke meerwaarde van deze investeringen te vergroten werd tijdens het gesprek met de bedrijven ook gesproken over mogelijkheden om het Wilhelminakanaal zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. Het type bedrijf op de watergebonden kavels langs het kanaal in relatie tot de maximale diepgang van schepen speelt dan een belangrijke rol. De bedrijventerreinen Vossenberg en Kraaiven zijn na oplevering van de herbouw van Sluis II over water bereikbaar voor klasse IV schepen met grote diepgang. Watergebonden kavels kunnen worden gebruikt voor zware bulkstromen.

Over spoor en over de weg

Het streven is om haven Loven, naast een goede ontsluiting per spoor en over de weg, ook bereikbaar te maken voor klasse IV schepen, maar dan met beperkte diepgang. Daarmee wordt dit deel van het kanaal bij uitstek geschikt voor grotere schepen met lichte bulk en containervaart en ontwikkelt haven Loven zich tot een sterk trimodaal (over water, weg en spoor) ontsloten bedrijventerrein. "Goed om vandaag zoveel enthousiasme te zien", zei gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. "Onze wegen lopen steeds voller en ook de ruimte op het spoor is beperkt. Daarom wordt water de komende jaren nóg belangrijker om Brabant in beweging te houden. We moeten er samen met het Rijk alles aan doen om goederentransport over onze waterwegen makkelijker te maken."

Verder is gesproken over het voornemen van Rijk en regio om de komende jaren binnen het programma Goederenvervoercorridors naast de herinrichting van de langs het Wilhelminakanaal gelegen bedrijventerreinen ook nieuwe opgaven als de verduurzaming van de logistiek en digitalisering verder vorm te geven om de modal shift richting Binnenvaart verder te vergroten.

Minister Harbers heeft met belangstelling kennisgenomen van de plannen van de regio en de gewenste ontwikkelingen voor het goederenvervoer van en naar Tilburg: “Tilburg is in de laatste jaren uitgegroeid tot een logistieke hotspot. Met de herbouw van Sluis II wordt Tilburg nog beter bereikbaar voor grotere, duurzame schepen. Ik verwacht dat de laatste obstakels voor de herbouw binnenkort zijn weggenomen en de renovatie kan starten. Dit werkbezoek laat zien dat de samenwerking tussen de ondernemers, de regio en het Rijk essentieel is om het vervoer via water verder te laten groeien.”