logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Omgaan met wateroverlast 

01 maart 2024

Het regent al langere tijd veel. Hierdoor staat het grondwater veel hoger dan normaal, wat zorgt voor water in kelders, kruipruimtes en convectorputten. Veel inwoners melden dit bij de gemeente. Samen met het waterschap werken we aan de waterhuishouding, maar deze overlast kunnen we helaas niet voorkomen. 

Sinds de zomer van 2023 is er extreem veel regen gevallen. 2023 was volgens het waterschap het natste jaar sinds het begin van de metingen in 1901. Ook 2024 is tot nu toe nat. Door al die regenval staat het grondwater tot wel 80 centimeter hoger dan voorgaande jaren. Omdat de bodem geen extra water meer kan opnemen, zoekt het water op een andere manier een weg. Zo komt het uiteindelijk ook uit in kelders, kruipruimtes en convectorputten.  

Dat is uitzonderlijk voor Tilburg. We hebben in onze gemeente normaal gesproken juist meer last van te lage grondwaterstanden (door verdroging). Door klimaatverandering krijgen we echter steeds vaker te maken met heel droge of juist heel natte periodes.  

Dit doet de gemeente 

Als gemeente analyseren we de meldingen van inwoners. En samen met het waterschap onderzoeken we de huidige situatie. Zo krijgen we een beter beeld van de overlastlocaties. We vergelijken de meldingen met de grondwaterstanden die we op veel plaatsen in de stad meten. We kunnen de grondwaterstand niet reguleren om wateroverlast tegen te gaan. Omdat we ook met verdroging te maken hebben, proberen we het water juist zo lang mogelijk vast te houden.  

Infiltratievoorziening 

We richten de stad zo in dat we goed kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Eén van de maatregelen is het aanleggen van infiltratievoorzieningen, om het regenwater in de bodem te laten zakken. Zo voorkomen we veel regenwater op straat en vullen we het grondwater aan. Wij zien op dit moment geen verband tussen deze infiltratievoorzieningen en de wateroverlast in woningen. Want ook in straten waar geen infiltratievoorziening ligt, hebben mensen voor het eerst te maken met wateroverlast in kelders, kruipruimtes en convectorputten. Dat is in heel Nederland zo.  

Dit kunt u zelf doen 

Water in uw kelder is heel vervelend. Als u hier last van heeft, kunt u de ruimte waterdicht (laten) maken. U kunt de kelder ook tijdelijk met een waterstofzuiger of pomp leegmaken tijdens de natte periode. Of de kelder zo gebruiken dat de schade bij vocht- of wateroverlast beperkt blijft, bijvoorbeeld door spullen wat omhoog te zetten.