logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg koopt pand voormalig Pauluslyceum

22 december 2023

De Onderwijsgroep Tilburg (OGT) kan het pand van het voormalige Pauluslyceum aan de Wandelboslaan 1 gaan kopen. De gemeente gaf daar op 12 december groen licht voor.

Het gebouw aan de Wandelboslaan heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde voor het gebied. De OGT diende bij de gemeente een zogenoemd voorkeursrecht in. De onderwijsgroep wil de locatie gebruiken voor middelbaar beroepsonderwijs. Scholen die onder de OGT vallen zijn onder meer het Schakelcollege, Reeshofcollege, Campus013 en het ROC. 

Nieuw leven inblazen

Wethouder Rik Grashoff: “Dit is belangrijke stap vooruit om deze plek nieuw leven in te blazen en te laten bloeien. We zijn verheugd dat de locatie van het Pauluslyceum een nieuw hoofdstuk tegemoet gaat. Samen maken we een plek waar leren en ontmoeten centraal staan, en waar we bouwen aan een duurzame toekomst voor Tilburg."

Anders uitzien

Fred van der Westerlaken huidige voorzitter van het College van Bestuur van OGT: "Het onderwijs gaat er in de toekomst anders uitzien. Beter afgestemd op de persoonlijke leerbehoefte van mensen. Steeds vaker gaan ook werkenden weer de schoolbanken in. En dat in een wereld die steeds digitaler en duurzamer wordt. Bij dergelijke ontwikkelingen past ook een andere fysieke leeromgeving als een campus waar ontwikkeling en ontmoeting centraal staan. Voor onze studenten – jong en oud - betekent dit, dat zij straks optimaal kunnen profiteren van flexibel onderwijs qua inhoud, vorm, tijd en plaats. Nu is hét moment om aan de slag te gaan”.

Een nieuwe fase begint

De herontwikkeling van de locatie Wandelboslaan 1 door de Onderwijsgroep Tilburg past perfect in de gemeentelijke ambities in Tilburg West. Met name in het ‘Kenniskwartier’, het gebied tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, campus Tilburg University/Stadsbos013 en de Westermarkt, staan grote ontwikkelingen op de planning als het gaat om woningbouw, economie en onderwijs.

In 2024 zullen gedetailleerde plannen vanuit OGT worden gepresenteerd. Naar verwachting zal de (ver)bouw in 2025 van start gaan. De keuze om verschillende locaties samen te brengen in één gebouw, gecombineerd met de focus op duurzaamheid, draagt bij aan een toekomstbestendige onderwijsomgeving.

Breed onderwijsaanbod

Met deze ontwikkelingen zet Tilburg een belangrijke stap in het realiseren van een breed onderwijsaanbod, passend bij de behoeften van leerlingen en de arbeidsmarkt. De gemeente blijft betrokken en ondersteunt de ontwikkeling van het Kenniskwartier als een levendig en inclusief woonwerkgebied. De komende tijd zal worden besteed aan verdere planvorming en het onderzoeken van mogelijkheden om de onderwijslocatie te combineren met andere functies, zoals sport en woningbouw.

Meer informatie over berichtgeving van OGT is te vinden via de site van de onderwijsgroeptilburg.