logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Op weg naar peuteropvang voor ieder kind

23 februari 2024

Voor ouders met een laag inkomen is de eigen bijdrage voor peuteropvang vaak een drempel. Tilburg wil dat alle peuters naar de kinderopvang kunnen. Daarom start Tilburg de proef gratis peuteropvang voor ouders met een laag inkomen, die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag. De proef start op 1 april en eindigt op 1 januari 2027.

De peuteropvang draagt bij aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom betaalt de gemeente bij deze proef de eigen bijdrage van deze ouders.

Uw situatieDit verandert er
Ik ontvang kinderopvangtoeslagEr verandert niks
Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag en ons inkomen is niet hoger dan 25.090 euroDe peuteropvang is vanaf 1 april gratis voor uw kind. U betaalt geen eigen bijdrage meer. De gemeente betaalt dit voor u.
Wat verandert er voor ouders?

Gelijke kansen

“Peuteropvang geeft kinderen een stevige basis, waardoor ze goed voorbereid zijn op de basisschool. Het voorkomt school- en taalachterstanden en zo krijgen zij gelijke kansen voor de toekomst. We vinden het heel belangrijk dat jonge kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen. Elk kind moet dezelfde kans krijgen. De financiële situatie thuis mag nooit bepalend zijn voor de toekomst van een kind”, aldus wethouder Evelien Kostermans (Bestaanszekerheid).  

Peuteropvang die toegankelijk is voor ieder kind 

De gemeente Tilburg wil dat de peuteropvang breed toegankelijk is voor ieder kind. “We kijken welke kinderen en welke wijken een extra zetje nodig hebben om uiteindelijk alle kinderen in Tilburg dezelfde kansen te bieden. Voor sommige ouders is de verplichte ouderbijdrage een hoge drempel", aldus Kostermans.  

Het landelijke kinderopvangstelsel maakt het ingewikkeld om die drempel voor alle kinderen weg te halen. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, zijn verplicht de eigen bijdrage zelf te betalen. De gemeente mag de eigen bijdrage niet terugbetalen aan ouders. Dat staat zo in de Wet Kinderopvang. Daarom start Tilburg met een gefaseerde aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren. 

Wethouder Evelien Kostermans: “We willen ook voor werkende ouders met een laag inkomen de ouderbijdrage vergoeden. Dat kan nu niet, omdat zij kinderopvangtoeslag ontvangen. In overleg met de peuteropvang partners onderzoeken of we voor deze groep ouders de peuteropvang ook gratis kunnen maken”.  

Meer informatie

Ouders die recht hebben op gratis peuteropvang krijgen in maart meer informatie via de eigen peuteropvang. Met vragen kunnen zij ook daar terecht. Ouders die nog geen gebruik maken van de peuteropvang, krijgen een brief van de gemeente op het moment dat hun kind bijna 2 wordt. Daarnaast informeert ook het consultatiebureau ouders hierover. Meer informatie op de pagina peuteropvang op deze site.