logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Opnieuw geld voor Tilburg-West; eerste stap vernieuwing station Universiteit

27 juni 2023

Het 'Kenniskwartier' in Tilburg ontvangt opnieuw geld van de Rijksoverheid. Vorige week ging het om 4 miljoen voor de bouw van woningen bij de Westermarkt. Daar komt nu nog 11 miljoen euro bij voor onder andere de vernieuwing van station Universiteit.

Foto: Jules van Iperen

De gemeente wil het station en de omgeving graag verbeteren. Door woningen toe te voegen, de openbare ruimte te vernieuwen en de structuur te verbeteren, wordt station Tilburg Universiteit herkenbaar als een belangrijke aankomstplek in de stad.

"We kunnen met deze bijdrage de eerste stappen gaan zetten voor de vernieuwing van station Tilburg Universiteit", aldus wethouder Bas van der Pol (stedelijke ontwikkeling). "Deze rijksgelden zijn opnieuw een steun in de rug voor het realiseren van onze ambities in het Kenniskwartier. Fijn nieuws voor de benodigde mobiliteitstransitie die het Rijk samen met de provincie, NS, Prorail en de gemeente verder gaat onderzoeken."

De komende jaren ontwikkelt de gemeente Tilburg het gebied tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, Tilburg University, Stadsbos013 en de Westermarkt. Dit gebied noemen we het Kenniskwartier. Er komen onder andere meer woningen en meer ruimte voor groen. Maar er is ook aandacht voor sociale vraagstukken zoals armoede en eenzaamheid. Samen met bewoners en partners ontwikkelen we het Kenniskwartier tot een gebied waar we trots op zijn en waar bewoners fijn wonen.

De ambities van de gemeente voor het Kenniskwartier zijn vastgelegd in de gebiedsvisie.