logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Praktijkexperiment basisbanen in volle gang 

26 oktober 2023

Tijdens de zomervakantie zijn vijf inwoners gestart in een zogeheten basisbaan. Dat is duurzaam en betaald werk voor mensen die kunnen en willen werken, maar voor wie dat op de huidige arbeidsmarkt niet mogelijk is.  

Het gaat om een baan bij bedrijven, maatschappelijke instellingen en de gemeente Tilburg zelf. Werknemers met deze banen hebben een 2-jarig arbeidscontract via Diamantgroep en krijgen begeleiding op maat van een jobcoach. Die kijkt onder andere naar wat de medewerker nodig heeft aan scholing en het benutten van de specifieke talenten. De betreffende werkgevers betalen via een inleenvergoeding mee aan de kosten voor de arbeidsplaats. 

Meedoen 

“Voor veel inwoners is een betaalde baan op de arbeidsmarkt zoals die nu is, niet mogelijk. Maar met de goede begeleiding en onder de juiste omstandigheden leveren zij een belangrijke bijdrage aan onze gemeente en ervaren zij weer perspectief. Een bijdrage die de stad waardeert en die inwoners vooral ook de kans biedt om weer mee te doen op de werkvloer én om zelf een inkomen te verdienen”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid en Talentontwikkeling): “In Tilburg experimenteren we met deze basisbanen als een opmaat naar een bredere proef. Het gesprek daarover hebben we binnenkort met onze gemeenteraad. We zien wel al dat er veel enthousiasme voor de basisbanen is uit de stad." 

Goede afspraken 

Per basisbaan worden vooraf goede afspraken gemaakt met de werknemer en de betrokken organisatie: over de organisatie van het werk, het takenpakket, de begeleiding, de financiën, het werkgeverschap en dergelijke. De werknemer krijgt een contract van twee jaar, totdat er meer duidelijkheid is over een definitieve en structurele aanpak.  

Wethouder Esmah Lahlah: “Zaken als het takenpakket en de randvoorwaarden zijn iedere keer maatwerk, dat wordt dus per medewerker bepaald. Je ziet namelijk dat de omschakeling van niet werken naar werken voor iedereen verschillend verloopt. Met de goede begeleiding en duidelijke afspraken over het takenpakket, de urenopbouw en het werktempo scheppen we de juiste verwachtingen naar zowel de werkgever als de werknemer."  

Participatiewet 

De gemeente Tilburg doet het praktijkexperiment met de basisbanen, omdat zij vindt dat via de huidige Participatiewet nog te weinig mensen een kans op langdurig werk kunnen krijgen. De gemeente blijft op basis van het praktijkexperiment en een mogelijk bredere proef in gesprek met het ministerie van SZW over werkbare alternatieven.