logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Rijk trekt 10 miljoen euro uit voor impuls woningbouw Tilburg

20 november 2023

Tilburg krijgt bijna 10 miljoen euro subsidie van het Rijk voor het vlottrekken van 6 grote woningbouwprojecten. Het gaat om een bijdrage voor de projecten Poort van Stappegoor, Smariuskade, de Burgemeester (Spoorzone) en projecten aan de Noordhoekring, Enschotsestraat en Bergeijkstraat/Dubbeldamstraat.

Het gaat om ruim 900 woningen. De subsidie komt uit de zogeheten Startbouwimpuls (SBI). Tilburg vroeg geld aan voor 11 projecten. De Startbouwimpuls is bedoeld om landelijk de bouwproductie de komende jaren op gang te houden en daarmee een dip in de woningbouw te voorkomen. Voor de subsidie kwamen alleen bouwprojecten in aanmerking waarvan de bouw uiterlijk in 2024/2025 start. Ook moet het gaan om projecten die door de veranderde economische omstandigheden (gestegen rente en hogere bouwkosten) onder druk staan, vertraging oplopen of zelfs stopgezet worden. Andere voorwaarden waren onder andere dat het permanente woningbouw is, dat het aandeel betaalbare woningen minimaal 50% is en dat de betrokken ontwikkelaar of woningcorporatie ook akkoord is met de aanvraag. De maximale bijdrage per woning is 12.500 euro.

Stevig zetje 

Wethouder Yusuf Çelik (Wonen) is blij met de subsidietoekenning van het Rijk: “Met deze bijdrage geven we de 6 projecten in onze gemeente een stevig zetje en kunnen we de bouw van de ruim 900 woningen in gang zetten. Dat is belangrijk om ook in de nabije toekomst voor iedereen in onze gemeente een passende en betaalbare woning te kunnen bieden." 

“Met deze impuls houden we bovendien koers op onze stedelijke ontwikkeling, zowel in de gebiedsontwikkelingen alsook in de Reeshof, de Binnenstad en Oud-Noord”, aldus wethouder Bas van der Pol (Stedelijke Ontwikkeling). 

Behoefte aan woningen is groot

De wethouders van Wonen en Stedelijke Ontwikkeling zien echter ook dat veel projecten nog op start bouw wachten en dat de behoefte aan woningen ontzettend hoog is: “Daarom moeten we samen met onze partners met ambitie en kwaliteit doorzetten op de uitvoering. Deze impuls is ook daarvoor stevige een steun in de rug."

Startbouwimpuls 

Voor de Startbouwimpuls trok het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onlangs 300 miljoen euro uit. Gemeenten meldden meer dan 820 projecten aan voor bijna 85.000 woningen en in totaal meer dan 850 miljoen euro aan benodigde middelen. Hiervan ontving de gemeente Tilburg uiteindelijk een subsidie van 9.847.065 euro voor in totaal 913 woningen.