logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Samen bouwen aan een dementievriendelijk Tilburg

11 december 2023

In de gemeente Tilburg zijn er diverse activiteiten voor mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie. Die staan op de site t-helpt.nl. Voor inwoners van Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel is er het 'Dementiejournaal'. Dit verschijnt 4x per jaar.

Op t-helpt.nl staat ook meer informatie over dementie en (beginnende) geheugenproblemen. Op deze site staan ook de contactgegevens van de dementieconsulenten. Inwoners en mantelzorgers kunnen bij hen terecht voor vragen en ondersteuning. Inwoners, mantelzorgers en professionals die het 'Dementiejournaal' willen ontvangen, kunnen mailen naar: josevanderheijden@ContourdeTwern.nl.  

Vergrijzing

In Nederland neemt de vergrijzing toe, en steeds meer mensen hebben dementie, ook in de gemeente Tilburg. Tijdens de bijeenkomst Dementievriendelijk Tilburg op 20 november bleek dat er in de gemeente diverse activiteiten zijn voor mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie, dankzij de inzet van vele vrijwilligers en professionals. Deelname aan deze activiteiten vervult verschillende behoeften, zoals sociale ontmoeting, fysieke en mentale training, en het gevoel gehoord en gezien te worden. In een tijd waarin mensen langer thuis moeten blijven wonen en dit vaak zelf ook willen, zijn dit cruciale ontwikkelingen. 

Samen aan tafel

Betrokkenen uit verschillende delen van de gemeente presenteerden hun initiatieven op het podium van stadstheater De Boemel. Initiatieven zoals 'Samen aan tafel' in Udenhout, het 'Donderdagmiddagclubke' in De Noordhoek en De 'Ontmoetingskamer’ in de Reeshof werden besproken. Deze projecten weten ouderen (en hun mantelzorgers) uit hun isolement te halen. Ook het 'Dementiejournaal', dat informatie over dementie deelt onder inwoners van Tilburgse dorpen, kwam aan bod. Ria Wijnen, voorzitter van de regio Midden-Brabant van Alzheimer Nederland, vertelde over andere interessante activiteiten in het land. 

In gesprek

Deelnemers konden ook een informatiemarkt bezoeken en tijdens het tweede deel van de bijeenkomst met elkaar in gesprek gaan over diverse thema's, zoals mantelzorg, sport,beweging, en dementievriendelijke winkels. Bij het onderwerp 'mobiliteit en verplaatsen' werd onder andere gesproken over 'Het Automaatje', waarbij vrijwillige chauffeurs hun minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. 

Dementievriendelijk netwerk

De bijeenkomst, georganiseerd door het dementievriendelijk netwerk Tilburg (waar de gemeente Tilburg ook bij hoort), bracht betrokkenen samen om van elkaar te leren, hun netwerk te vergroten en geïnspireerd te raken. Beleidsmedewerker Chayenna van de Pol van de gemeente stelt dat er al veel wordt gedaan in Tilburg, maar vrijwilligers en beroepskrachten hebben behoefte aan zichtbaarheid, verbinding en focus. De bijeenkomst voorziet daarin en markeert de start van een jaarlijkse ontmoeting. "We hebben een mooi begin gemaakt met het samen bouwen aan een dementievriendelijk Tilburg."