logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Stichting NAHuis wordt algemene voorziening

20 december 2023

In Tilburg hebben naar schatting zo’n 11.000 mensen dagelijks te maken met de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze mensen kunnen nu makkelijker hulp krijgen. Onlangs besloot de gemeenteraad dat het NAHuis een algemene voorziening wordt.

Het NAHuis zorgt voor zorg en ondersteuning aan inwoners met Niet Aangeboren Hersenletsel. Naar schatting komen er in Tilburg jaarlijks 1.000 inwoners bij die met NAH te maken krijgen. In Nederland hebben ruim 760.000 mensen dagelijks te maken met de gevolgen van NAH. 

Complex proces

Mensen met NAH en hun mantelzorgers moesten tot nu toe steeds opnieuw een indicatie aanvragen voor dagbegeleiding door het NAHuis. Een complex administratief proces maar voor veel mensen ook een telkens terugkerende periode van onrust en onzekerheid; krijg ik straks nog de ondersteuning die ik zo hard nodig heb? Met deze nieuwe werkwijze zorgen we ervoor dat onze inwoners met NAH of hun mantelzorgers geen pgb’s meer hoeven aan te vragen, te beheren of te verlengen voor het NAHuis. En garanderen we hen de ondersteuning die zij nodig hebben.

Pascale Vugts, directeur NAHuis: “Door met betrokkenheid en met vertrouwen in elkaar samen te werken maken we het voor onze cliënten met NAH en hun mantelzorgers zoveel eenvoudiger. Dat de werkwijze van het NAHuis zoveel vertrouwen krijgt vanuit de gemeente doet ons enorm goed. We hebben tenslotte hetzelfde doel voor ogen, de gewenste ondersteuning van deze mensen zo laagdrempelig mogelijk maken. En dat heeft een zeer positieve uitwerking op het welzijn, van zowel onze cliënten als van hun directe omgeving.

Geen verwijzing nodig

De wijziging betekent dat inwoners van Tilburg voor deze vorm van ondersteuning door het NAHuis geen verwijzing meer nodig hebben. Zij kunnen zelfstandig contact zoeken met het NAHuis.  Fijn, want het NAHuis levert laagdrempelige dagbegeleiding in de vorm van activiteiten, advies, ondersteuning en voorlichting. Ontmoeten, ontspannen en ontplooien in een gastvrije omgeving staan centraal.

Daarnaast is er gelegenheid voor (lotgenoten)contact tussen inwoners met NAH en hun mantelzorgers. Ook actief begeleid bewegen, een gezamenlijke gezonde lunch en begeleiding naar passende zorg behoort tot de dienstverlening van het NAHuis.

Last en zorg

Het aanvragen van een pgb, de opvolgende herindicatie en vervolgens het beheer van het pgb was voor deze doelgroep een onevenredige administratieve last en zorg. Bovendien is bekend dat NAH kan zorgen voor langdurige en of chronische klachten. Dan is het steeds opnieuw indienen van een aanvraag niet alleen belastend, maar in sommige situaties ook onnodig

Vanuit perspectief inwoner

Marcelle Hendrickx, wethouder zorg en ondersteuning “Dit is wat mij betreft echt een voorbeeld van hoe je het op veel meer plekken in de zorg zou willen organiseren. Benaderd vanuit het perspectief van de inwoner op een manier die zorgt voor minder administratieve rompslomp. Dit geeft de inwoner, betrokken mantelzorgers en het NAH huis de ruimte om bezig te zijn met waar het over moet gaan; goede zorg en ondersteuning leveren. En ook voor ons als gemeente betekent het een lastenverlichting als het gaat om het toekennen van (her)indicaties.

Over Stichting NAHuis

Het NAHuis is in 2014 ontstaan als burgerinitiatief en biedt een rustige en gastvrije plek voor mensen met NAH. De visie is gebaseerd op Ontmoeten, Ontspannen en Ontplooien. De bezoekers staan centraal, zij zijn de gasten waar het om draait. Het NAHuis biedt hen, samen met een betrokken groep trouwe vrijwilligers, activiteiten naar wens en op maat. Meer informatie op de website nahuis.org.