logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidie bestaanszekerheid aanvragen

07 juni 2024

Draagt jouw organisatie bij aan het voorkomen en bestrijden van armoede onder Tilburgers? Voor je activiteiten in 2025 en 2026 kun je tot en met 1 september 2024 subsidie aanvragen bij de gemeente. Het gaat dan om een subsidie vanaf 9.000 euro.

De gemeente Tilburg ondersteunt organisaties die een bijdrage leveren aan de bestaanszekerheid van Tilburgse inwoners. De subsidie is beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het:  

  • Voorkomen of tijdig signaleren van armoede of schulden;
  • Aanpakken van de armoedesituatie en zorgen voor financiële rust;  
  • Doorbreken van het doorgeven van armoede van generatie op generatie.

Denk bijvoorbeeld aan hulp aan gezinnen in armoede, zodat de kinderen later niet ook in armoede opgroeien. Of aan activiteiten die eraan bijdragen dat mensen meer grip krijgen en houden op hun financiën. Het is belangrijk dat de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking.  

“Veel organisaties in onze gemeente zetten zich in voor de bestaanszekerheid van onze inwoners en daar zijn we heel blij mee”, aldus wethouder Evelien Kostermans van Bestaanszekerheid. “Met de subsidieregeling willen we deze organisaties helpen om de situatie van onze inwoners op het gebied van armoede, schulden of financiële zorgen blijvend te versterken.”  

Benieuwd of jouw organisatie in aanmerking komt voor de subsidie 2025/2026 vanaf 9.000 euro? Kijk voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de spelregels op Subsidieregeling Bestaanszekerheid 2025-2026 - Gemeente Tilburg.  

Wil jouw organisatie nog subsidie aanvragen voor een activiteit in 2024? Dit kan nog tot een subsidiebedrag van 25.000 euro via Subsidie Samen voor Bestaanszekerheid - Gemeente Tilburg.