Subsidie klimaatbestendig Tilburg verlengd

29 december 2022

De subsidieregeling voor het nemen van klimaatbestendige maatregelen loopt ook in 2023 door, in aangepaste vorm. Het gaat om maatregelen waardoor de eigen omgeving groener wordt en/of waardoor regenwater wordt opgevangen.  

sedumplantjes op een groen dak

Inwoners, bedrijven, instellingen, ontwikkelaars, corporaties en onderwijsinstellingen kunnen een beroep doen op deze subsidie. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanleg van een groen dak of groene gevel, het vervangen van tegels voor groen en zorgen voor waterberging en infiltratie in de tuin, zodat het regenwater in de bodem kan zakken.

Wat verandert er?

Er veranderen twee belangrijke dingen. Ten eerste is er nu een aparte regeling voor inwoners en een voor bedrijven, instellingen, ontwikkelaars, VVE’s, corporaties en onderwijsinstellingen (behalve basisscholen). Daardoor is de regeling makkelijker te begrijpen en te gebruiken. Ten tweede vervalt de eerdere regel, dat je meer subsidie krijgt als je meer maatregelen neemt. Je krijgt nu voor iedere maatregel vaste bedragen. Dat maakt het overzichtelijker. 

Kijk op de pagina Subsidie Klimaatbestendig Tilburg voor alle informatie en voor het aanvragen van de subsidie.

Subsidie is een succes

De subsidieregeling was de afgelopen jaren een succes. In twee jaar tijd is met behulp van de subsidieregeling Klimaatbestendig Tilburg ruim 15.000 m² vergroend. Er werden groene daken en groene gevels aangelegd en tuinen ontsteend. Daarnaast is gezorgd voor het vasthouden van ruim 291 m³ regenwater met behulp van waterbergingen, wadi’s en infiltratiesystemen. De nieuwe regeling biedt nog meer kansen door de toegankelijkere opzet en een uitbreiding van de mogelijke maatregelen. Hierdoor kunnen nog meer inwoners, bedrijven en instellingen aan de slag om samen te werken aan een klimaatbestendig Tilburg.

Iedere stap telt

Het klimaat verandert. We merken het steeds vaker door langere periodes met extreme hitte, periodes van droogte of juist hevige regenbuien waardoor de straten vollopen. Meer groen en minder tegels helpt. Groen werkt verkoelend en geeft schaduw, terwijl stenen juist extra opwarmen. Door meer groen kan regenwater beter wegstromen en opgevangen worden voor de droge periodes. De gemeente werkt eraan om de stad aan te passen door het aanleggen van blauwe aders, een grootschalige wateropvang in Pauwels, door meer groen aan te leggen in de (binnen)stad en in de wijken. De gemeente werkt samen met inwoners en ondernemers. Zo’n 70% grond in onze gemeente is van inwoners en ondernemers. Dat zijn bijvoorbeeld voor- en achtertuinen van mensen. Deze zijn voor een groot deel versteend. Iedere groene stap die een inwoner zet, helpt. Zo werken we samen aan een stad en aan dorpen, waar het ook in de toekomst prettig en veilig is om te leven.