logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

T-meter geeft inkijkje in Tilburgse woonbuurten

12 april 2024

Elke twee jaar onderzoekt de gemeente hoe het gaat met de woonbuurten in de stad en de dorpen. Belangrijke input hiervoor is de Leefbaarheidsmonitor, ook wel bekend als de Lemon-enquête. Een onderzoek naar wat bewoners vinden van de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. De cijfers uit de Lemon-enquête worden voortaan gekoppeld aan de T-meter. De vervanger van de Wijktoets.

Dit jaar vulden bijna 17.500 inwoners de vragenlijst in. Dat zijn er meer dan twee jaar geleden. Heel fijn, want hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe meer inzicht dit geeft. Dit jaar geven Tilburgers hun buurt gemiddeld een 7,2. De Leefbaarheidsmonitor geeft inzicht op buurtniveau.  

Tellen en vertellen

De resultaten uit de Lemon-enquête geven samen met cijfers die de gemeente en de politie verzamelen een goed beeld over de buurten. Bij de duiding van cijfers is ‘tellen en vertellen’ belangrijk. De cijfers geven een indicatie, maar moeten worden gecombineerd met gegevens en inzichten uit het goede gesprek met bewoners en partners. De cijfers helpen om samen te prioriteren en eventueel acties te benoemen die de wijken en buurten verbeteren.

De T-meter

Voorheen maakte de gemeente gebruik van de Wijktoets. Om meer nuance in de scores te laten zien en te werken aan een betere visualisatie van de resultaten, is de Wijktoets doorontwikkeld tot een nieuw instrument, de T-meter. De T-meter geeft inzicht in de kwaliteit van de Tilburgse woonbuurten. Het is een interactieve monitor die op buurtniveau verschillende objectieve en subjectieve data met elkaar verbindt. De gebruikte indicatoren zijn onderverdeeld in drie domeinen:

  • Leefomgeving: over hoe de buurt er uit ziet en of mensen er prettig (samen) wonen;
  • Veiligheid: over de mate van criminaliteit en overlast en over het gevoel van veiligheid;
  • Veerkracht: over de zelfredzaamheid van mensen.

Met de T-meter ziet u in één oogopslag waar het goed en minder goed gaat in onze stad en dorpen en hoe de buurten zich in de tijd ontwikkelen, vergeleken met het Tilburg gemiddelde. De T-meter wordt iedere twee jaar geactualiseerd. De resultaten van de T-meter worden de komende tijd in de Gebiedsteams verder besproken en geanalyseerd met onze samenwerkingspartners. De resultaten vormen daarmee ook input voor de (nog op te stellen) gebiedsperspectieven en gebiedsagenda’s. De T-meter staat op de pagina ‘Wijken’ op deze site.