logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tijdelijke opvang statushouders in de Druiventros in Berkel-Enschot

20 december 2023

Vanaf maandag 15 januari 2024 gaat hotel de Druiventros in Berkel-Enschot dienen als tijdelijke opvangplek voor statushouders. Het gaat om de opvang van maximaal 150 statushouders voor een periode van voorlopig een half jaar.

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft inmiddels een vergunning gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Deze statushouders zijn de nieuwe inwoners van onze gemeente of de omliggende regiogemeenten. Zij bouwen vanuit Hotel de Druiventros aan hun toekomst. Tot er een woning voor hen is gevonden, verblijven ze in het hotel. De opvang van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in het hotel stopt met ingang van 1 januari 2024.

Meer informatie over deze tijdelijke opvang vindt u op de pagina tijdelijke opvang op deze site.

Waarom opvang?

De afgelopen maanden komen er veel vluchtelingen naar Nederland. Dat maakt dat er nog steeds een grote vraag is naar opvanggelegenheden. Ook om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg deed 12 december 2023 een noodoproep aan de gemeenten om zo snel mogelijk minimaal 4.000 extra opvangplekken te regelen voor statushouders. Op deze manier ontstaat er weer ruimte in de asielzoekerscentra om vluchtelingen op te vangen.

Tilburg is een humane en gastvrije stad die staat voor een sociaal asielbeleid en die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Daarom geeft de gemeente gehoor aan de oproep vanuit het Rijk. Om de tijdelijke opvang van statushouders in Hotel de Druiventros mogelijk te maken, vraagt de gemeente deze week een ontheffing van het bestemmingsplan aan.

Beheer locatie

De gemeente beheert de opvanglocatie en houdt toezicht op de leefbaarheid en veiligheid in en rond de opvanglocatie. Er is 24 uur per dag toezicht en beheer aanwezig. Bij aankomst krijgen de statushouders een overzicht van de huisregels die er gelden.

Onderwijs en dagbesteding

De statushouders in de tijdelijke opvang krijgen (zoveel mogelijk) dezelfde rechten en voorzieningen als statushouders die direct vanuit het asielzoekerscentrum naar een woning kunnen. Ze staan ingeschreven in de gemeentelijke administratie en worden begeleid richting maatschappelijke participatie. De kinderen gaan zo snel mogelijk naar school. Hierover is de gemeente in gesprek met scholen.

Meer informatie

Antwoorden op de veelgestelde vragen staan op de pagina 'tijdelijke opvang' op deze site.