logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tijdelijke opvang statushouders in Van der Valk hotel

01 mei 2024

Het Van der Valk hotel aan de Dr. Bloemenstraat 8 dient vanaf vrijdag 3 mei als tijdelijke opvangplek voor statushouders. Dit liet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente weten. Vandaag, woensdag 1 mei, opent de opvanglocatie aan de Spoorlaan.

In het Van der Valk hotel is plek voor maximaal 65 statushouders. Ze blijven daar tot uiterlijk 1 juli 2024. Mogelijk wordt dit verlengd. Dit hangt af van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt. Een statushouder is iemand die in Nederland mag blijven wonen en die op een woning wacht. Ze worden nu tijdelijk ondergebracht in hotels tot ze een huis toegewezen krijgen. Dat zorgt er ook voor dat er in de asielzoekerscentra meer plek komt voor vluchtelingen. Omdat het in het hotel gaat om tijdelijke opvang is er geen goedkeuring van de gemeente nodig en hoeft geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

Spoorlaan

In het pand aan de Spoorlaan 446-448 komen vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. De eerste 35 bewoners trekken hier op 1 mei in. Het gaat hier om inwoners uit Oekraïne die eerst woonden in het pand aan de St. Oloflaan. Omdat deze plek sluit, verhuizen de inwoners naar de Spoorlaan. Het is nog niet bekend wanneer de eerste statushouders aankomen op de Spoorlaan. 

Waarom opvang?

Er komen nog steeds veel vluchtelingen naar Nederland. Dat maakt dat de vraag naar opvangplekken groot blijft. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten is het COA continu op zoek naar extra opvangplekken.   

Begeleiding en zorg

De statushouders in de tijdelijke opvang van Hotel Van der Valk Tilburg krijgen (zoveel mogelijk) dezelfde rechten en voorzieningen als statushouders die direct vanuit het asielzoekerscentrum naar een woning verhuizen. Het COA zorgt tijdens de opvangperiode in het hotel voor passende begeleiding en zorg. Het COA beheert de opvanglocatie en houdt 24 uur per dag toezicht op de leefbaarheid en veiligheid in en rond de opvanglocatie. Statushouders in de opvang moeten zich houden aan de Nederlandse wetgeving. Ook ontvangen zij bij aankomst de huisregels en een toelichting hierop. Omwonenden die vragen hebben over de opvang in het hotel kunnen bellen of mailen met het COA: 088 – 715 12 20 of oisterwijk@coa.nl. Heeft u een vraag aan de gemeente over opvang? Mail dan naar: welkomintilburg@tilburg.nl.

Kennismaken

De eerste weken staan voor de bewoners vooral in het teken van kennis maken met elkaar en de eigen nieuwe omgeving leren kennen. ContourdeTwern helpt daarbij. Wilt u helpen om de nieuwe bewoners wegwijs te maken in uw wijk en stad? Stuur dan een e-mail naar ruimhartig@ruimhartigtilburg.nl.

Stedelijk beheeroverleg

Omwonenden die mee willen praten en denken over de gang van zaken rondom een opvangplek, kunnen aansluiten bij het stedelijk beheeroverleg. Hierin zitten inwoners en vertegenwoordigers van de politie, ContourdeTwern en van Monoma (beheer opvanglocatie). Wilt u deelnemen aan dit overleg? Stuur dan een mail met uw gegevens en over welke opvanglocatie het gaat naar welkomintilburg@tilburg.nl.