logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tijdelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders aan Spoorlaan 446-448

08 januari 2024

De gemeente gaat het pand aan de Spoorlaan 446-448 gebruiken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente onderzoekt ook of deze plek ingezet kan worden voor de tijdelijke huisvesting van statushouders.

Een statushouder liep de hele asielprocedure door en heeft een vergunning om in Nederland te mogen verblijven. Deze statushouders zijn de nieuwe inwoners van onze gemeente.

Waarom opvang?

Gemeenten zorgen al enige tijd voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De vraag naar opvangplekken is en blijft onverminderd hoog, zowel landelijk als in de regio Hart van Brabant. Ook moet de gemeente Tilburg statushouders huisvesten. Omdat het niet altijd lukt om direct een passende woning via een woningcorporatie beschikbaar te hebben, is hiervoor ook extra tijdelijke huisvesting nodig. 

Invulling pand

Het pand aan de Spoorlaan 446-448, het voormalige Stadskantoor 5, wordt de komende 3 jaar gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en mogelijk ook statushouders. In dit gebouw is ruimte voor ongeveer 116 opvangplaatsen. De bewoners kunnen gebruik maken van een eigen buitenruimte en er zijn voldoende parkeerplaatsen op het terrein achter het gebouw.

De gemeente start op korte termijn de nodige vergunningsprocedures op om het pand als opvanglocatie te kunnen gebruiken. Voordat vluchtelingen en mogelijk statushouders kunnen worden opgevangen moet het pand verbouwd worden en moeten bijbehorende controles voor veilig gebruik gedaan worden. De verwachting is dat de eerste tijdelijke bewoners eind april 2024 aankomen op de Spoorlaan. 

Nader onderzoek locatie

Terwijl de vluchtelingen uit Oekraïne en mogelijk statushouders aan de Spoorlaan worden opgevangen, onderzoekt de gemeente of het pand ook voor langere periode (10 jaar) ingezet kan worden voor het huisvesten van diverse doelgroepen. Het college van burgemeester en wethouders besloot op 19 december om het pand te huren voor tijdelijke opvang.

De direct omwonden ontvingen een brief en ze zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 16 januari. Meer informatie op de pagina opvangvluchtelingen op deze site.