logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg investeert 55 miljoen in schoolgebouwen

22 december 2023

De gemeente Tilburg heeft besloten om de komende jaren 55 miljoen euro te investeren in de verbetering en uitbreiding van scholen. Op dinsdag 19 december heeft het gemeentebestuur het huisvestingsprogramma voor het onderwijs in 2024 goedgekeurd, waarmee scholen financiële steun krijgen voor hun huisvestingsprojecten.

Deze beslissing volgt uit het Meerjarige Huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs (MIHP PO+), dat begin 2022 is aangenomen door de gemeenteraad en het Meerjarige Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs (MIHP VO) uit 2019. Het belangrijkste doel is het bouwen van goede, duurzame en flexibele schoolgebouwen voor de leerlingen en personeel van onze scholen. 

De plannen worden stap voor stap uitgevoerd. Het nieuwe programma richt zich op projecten die volgend jaar beginnen of waarvan de voorbereidingen in 2024 starten. 

Een mooi besluit vindt wethouder Rik Grashoff: “Dit programma geeft onze scholen zekerheid en helpt hen om hun gebouwen te vernieuwen en uit te breiden. Het is een belangrijk besluit om ervoor te zorgen dat onze scholen de beste plekken blijven om te leren en te groeien.”

Wat betekent dit concreet voor Tilburg?

De gemeente investeert de komende jaren in vervangende nieuwbouw van de basisscholen de Fonkel, Panta Rhei (locatie Groenewoud), de Blaak, Hubertus en de Alm. Het doel is om kindcentra te maken, waar basisonderwijs en kinderopvang samenkomen.

Basisschool Panta Rhei verhuist als onderdeel van de plannen voor een onderwijscampus 0-18 jaar naar het terrein van het Koning Willem II College. Basisschool Koningshaven wordt in het kader van de gebiedsontwikkeling en de bouw van de wijk Fabriekskwartier uitgebreid en ingrijpend gerenoveerd. 
De gymzaal van basisschool de Cocon wordt gerenoveerd. Ook stelt de gemeente middelen beschikbaar voor de start van de nieuwe basisschool de Sahaba per schooljaar 2024-2025, in een tijdelijk schoolgebouw in de Dragonstraat in Tilburg West. 

Voor het speciaal onderwijs wordt er geld vrijgemaakt voor de uitbreiding en renovatie van het schoolgebouw van ZML de Bodde. Daarnaast krijgt Onderwijscentrum Leijpark extra budget voor de sportvoorzieningen in het nieuwe schoolgebouw. In het voortgezet onderwijs investeert de gemeente in vervangende nieuwbouw voor het Schakelcollege. De gemeente speelt hiermee in op de stijgende leerlingenaantallen van deze school als gevolg van de toestroom van nieuwkomers. Bovendien wordt de buitengevel van het Reeshofcollege hersteld en vernieuwd.

In totaal wordt er de komende jaren 55 miljoen euro geïnvesteerd in onze scholen. Deze investeringen komen bovenop eerdere toekenningen aan schoolbesturen voor projecten waarmee al gestart is, zoals de vervangende nieuwbouw van basisschool Rennevoirt in Berkel Enschot, de nieuwbouw van (een deel van) Onderwijscentrum Leijpark, de vernieuwbouw van basisschool den Bijstere en de tijdelijke huisvesting van de nieuwe basisschool in Berkel-Enschot.