logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg pakt verloederde panden aan

28 maart 2024

De gemeente Tilburg gaat meer doen tegen verloederde en leegstaande panden. Een effectievere aanpak moet de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in de gemeente verbeteren. Ook moet de aanpak helpen tegen leegstand in tijden van woningnood.

Maatregelen tegen verloederde panden

Voor de aanpak van vervallen panden volgt de gemeente de aanbevelingen uit het rapport van adviesbureau Companen, waarin ook gekeken is naar de aanpak in andere gemeenten. Pandeigenaren in de gemeente Tilburg worden verplicht om leegstand te melden en de vrijstelling van onroerendezaakbelasting (OZB) komt te vervallen. Een coördinator leegstaande panden gaat namens de gemeente dossiers bijhouden, om zo een beter beeld te krijgen van de ernst van de situatie, welke panden prioriteit verdienen en welke maatregelen passend zijn.

Top 13 verloederde panden  

De gemeente houdt hiervoor een lijst bij met een Top 13 van panden die de meeste aandacht nodig hebben. Deze lijst wordt niet openbaar gemaakt. Dat heeft verschillende redenen, zoals het feit dat de verwaarlozing van panden vaak persoonlijke oorzaken heeft en daarom privacygevoelig is. Bovendien wil de gemeente eerst in gesprek gaan met pandeigenaren om samen naar oplossingen te zoeken. Het publiekelijk maken van de lijst kan deze samenwerking negatief beïnvloeden.

De gemeente gaat ook de Leegstandsverordening herzien, zodat deze kan helpen om leegstand en verloedering van woningen tegen te gaan. Daarnaast wordt geld gereserveerd om, als dat nodig is, panden aan te kopen of werkzaamheden uit te voeren.

Meer woonruimte en betere uitstraling

Wethouder Yusuf Çelik (Wonen) is duidelijk over het belang van de aanpak: “In tijden van een groot en groeiend tekort aan woonruimte in heel Nederland en dus ook in Tilburg kan het niet zo zijn dat panden leegstaan of niet gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn. Met onze nieuwe aanpak van leegstaande en verloederde panden kunnen we daar nu concreet actie tegen ondernemen."  

Wethouder Bas van der Pol (Stedelijke Ontwikkeling) is het daar roerend mee eens: “Verloederende of leegstaande panden hebben een negatieve uitstraling op de omliggende panden in de straat en soms zelfs op de hele buurt, wijk of stad. Zo’n pand is een bron van ergernis voor omwonenden en leidt tot ongewenste situaties, van vervuiling en gevaarlijke situaties tot waardedaling van aanpalend vastgoed”.