logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg schenkt een euro per inwoner aan giro 6868

13 september 2023

Marokko is op 8 september getroffen door een verwoestende aardbeving. Duizenden mensen zijn omgekomen, gewond of dakloos geraakt. De gemeente Tilburg steunt de hulporganisaties door per inwoner een euro te doneren. Het gaat om een bedrag van 227.707 euro.

Naar verwachting neemt het aantal dodelijke slachtoffers nog toe. Een groot deel van de getroffen plaatsen ligt namelijk in afgelegen gebied en is moeilijk te bereiken vanwege beschadigde wegen. Dit bemoeilijkt het bieden van hulp.

Diepe indruk

Deze ramp heeft een diepe indruk op ons en onze inwoners gemaakt. Vandaar dat de gemeenteraad en het college hebben besloten om het Nederlandse Rode Kruis (giro 6868) te steunen. Dat doen we met een financiële donatie, om de getroffenen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het Nederlandse Rode Kruis doet dat met medische zorg, water, voedsel en onderdak in het rampgebied. Het geld dat de gemeente overmaakt wordt gedekt uit de algemene reserve.

Betrokkenheid

We voelen mee met onze inwoners van wie familie en vrienden slachtoffer zijn geworden van de ramp. Hoewel we ons realiseren dat we het leed en gevoel van machteloosheid hiermee niet kunnen wegnemen, tonen we onze betrokkenheid naar onze Marokkaanse gemeenschap.

Initiatieven in de gemeente

Verder zijn we trots om te zien dat er hartverwarmende initiatieven worden opgezet. Hier spreekt enorm veel medeleven uit. Onze inwoners staan klaar voor elkaar en voor anderen wanneer dat nodig is. En ze ondernemen actie. Hier sluiten wij ons als gemeente graag bij aan.