logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg University en gemeente ontwikkelen onderzoeksprogramma

11 juli 2023

Op 11 juli 2023 hebben Tilburg University en de gemeente Tilburg samen een plan van aanpak vastgesteld voor een onderzoeksprogramma voor brede welvaart in de wijk en brede welvaart in bedrijf.

Dit onderzoeksprogramma is een onderdeel van de afspraken tussen gemeente en universiteit om de samenwerking op een nog hoger plan te tillen. Zo leveren de partijen een bijdrage aan Tilburg Kennisstad en dragen ze bij aan de beweging om van 'stad met een universiteit' naar een 'universiteitsstad' te groeien.

Bij brede welvaart gaat het niet alleen om economische welvaart, maar ook om andere zaken die inwoners nu en in de toekomst belangrijk vinden. Zoals de kwaliteit van natuur en milieu, onderwijs, volksgezondheid, armoede en veiligheid. 

Kennis met impact

Via het onderzoeksprogramma investeren de universiteit en de gemeente de komende vijf jaar in het vinden van wetenschappelijk onderbouwde antwoorden en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in onze stad, dorpen en regio. Denk daarbij aan transities in klimaat en energie, digitalisering, mobiliteit, gezondheid, arbeidsmarkt en bestaanszekerheid. Via twee programmalijnen, brede welvaart in de wijk en brede welvaart in bedrijf, starten ze met een aantal thema’s. De aanpak is gekoppeld aan de academische werkplaatsen van Tilburg University en de rol van de stadshoogleraar Ton Wilthagen.

Doel van het onderzoeksprogramma is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en met de opgedane kennis impact te maken in de stad, dorpen en regio. Bovendien ontwikkelen we kennis die ook weer ingezet kan worden voor volgende vraagstukken en uitdagingen. De meerwaarde van deze samenwerking is de wetenschappelijke benadering van maatschappelijke vraagstukken zoals: Hoe kunnen we de brede welvaart in de wijken vergroten? Hoe kan de gemeente, samen met maatschappelijke partners, daarop sturen? Hoe kan dat worden gemonitord? De gemeente Tilburg kan deze kennis inzetten voor verbeteringen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en het welzijn van de inwoners. 

Aanpak gezamenlijk onderzoeksprogramma

De universiteit en de gemeente werken al op veel terreinen samen. Dit onderzoeksprogramma bundelt en versterkt deze initiatieven. De eerste stap in het onderzoeksprogramma is om de vragen te verbinden aan de juiste expertisegebieden en tot een gezamenlijk onderzoeksvoorstel te komen. We koppelen medewerkers van de gemeente aan onderzoekers van de universiteit en zorgen voor diversiteit in projecten. Denk aan kennis-overdracht, studenten-challenges en de inzet van jonge onderzoekers en studenten. Vervolgens starten in januari 2024 de eerste onderzoeksprojecten. 

Wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs): “Natuurlijk lopen er al diverse mooie projecten en samenwerkingsinitiatieven tussen de universiteit en de gemeente. En hoewel hier aansprekende resultaten uitkomen, constateren we dat het vaak gaat om losse en eenmalige projecten die voortkomen uit één-op-één contacten tussen de gemeente en een specifieke vakgroep, expertisegebied of wetenschapper. Zowel de gemeente als de universiteit willen een verdieping van de samenwerking en dat geven we nu onder andere vorm in een gezamenlijk langjarig programma. Zo zorgen we voor wederzijdse betrokkenheid en brengen we de praktijk en wetenschap dichter bij elkaar. Het gaat dus om beleid en vooral uitvoering met impact.”

Vice-rector magnificus Jantine Schuit van Tilburg University: “Wij zijn heel blij dat we, samen met gemeente Tilburg, kunnen starten met dit onderzoeksprogramma en daarmee onze samenwerking verder verdiepen en  verbreden. De maatschappelijke uitdagingen waar we in onze regio voor staan, worden in dit onderzoeks-programma vanuit diverse invalshoeken onderzocht. We streven niet alleen naar het vinden van antwoorden, maar ook naar het leveren van een maximale bijdrage. Onze Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen waren hier al mee gestart, maar krijgen via dit programma nog een extra impuls. Ik heb veel vertrouwen in deze versterkte samenwerking en in de maatschappelijk relevante antwoorden en oplossingen die we de komende 5 jaar voor onze regio gaan vinden.”