logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Vermogensgrens verhoogd: meer inwoners recht op kwijtschelding gemeentebelastingen

19 februari 2024

Door het verhogen van de vermogensgrens hebben meer huishoudens recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dat betekent dat zij (een deel van) de gemeentelijke belastingen niet hoeven te betalen. Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen, kunnen kwijtschelding aanvragen. Dat geldt ook voor inwoners met een Wajong-uitkering, ondanks een te hoog inkomen.

Inwoners die een deel kwijtgescholden krijgen, hebben daardoor meer financiële ruimte. Op die manier kunnen ze sparen voor financiële tegenvallers. De aanslag gemeentelijke belastingen valt deze week in de brievenbus. Geen aanslag ontvangen? Dan krijgt u automatisch kwijtschelding.

Verhoging vermogensgrens

Huishoudens met een laag inkomen (bijstandsniveau) kunnen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Hieronder vallen de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en hondenbelasting. Of zij kwijtschelding krijgen, hangt ook af van het vermogen. Dit mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Dat noemen we de vermogensgrens. Onder vermogen verstaan we:

  • Weinig spaargeld. Op alle rekeningen samen staat niet meer geld dan:
    3.463,- euro (voor alleenstaanden);
    4.220,- euro (voor alleenstaande ouders);
    4.602,- euro (voor getrouwden/samenwonenden)
  • De waarde van uw auto/motor komt niet boven 3.350 euro
  • De overwaarde van uw koopwoning;
  • De energietoeslag 2023 telt niet mee bij het vermogen.

Vermogen berekenen

Het vermogen berekenen is niet makkelijk. Maak daarom een proefberekening op berekenuwrecht.nl, om te zien of het vermogen te hoog is. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan. Hulp nodig? De thuisadministratie helpt graag bij het aanvragen van kwijtschelding. Ga naar het spreekuur of maak een afspraak. Kijk voor meer informatie naar thuisadministratie.info.  

Wajong-uitkering? Vraag kwijtschelding aan

Door de extra stijging van het wettelijk minimuminkomen heeft een aantal Wajongers vanaf dit jaar eigenlijk een te hoog inkomen voor kwijtschelding. Dat is niet de bedoeling. Zij kunnen toch kwijtschelding aanvragen, tenzij ze te veel vermogen hebben. Vanaf 2025 komt er een structurele oplossing vanuit het Rijk.

Meer informatie of kwijtschelding aanvragen?

Kijk voor meer informatie en hulp bij de aanvraag op de pagina 'kwijtschelding gemeentelijke belastingen' op deze site.